Det är inte bara i Sverige som företag upplever att det kan vara administrativt tungt att rapportera samma uppgifter till flera olika myndigheter. Därför startades EU-projektet TOOP, medverkar gör fler än 50 organisationer från 21 länder. Sveriges representant i detta samarbete är Bolagsverket som nu släppt en rapport över arbetet under 2018.

I början av 2018 startades ett pilotprojekt tillsammans med aktörer från Norge och Nederländerna. De två processer som är underlag för Sveriges räkning är Skatteverkets registrering av skatt för utländska företagare och Bolagsverkets registrering av filialer till utländska företag. Dessa processer valdes eftersom de idag till största delen är manuella. Kort beskrivet så digitaliseras processen vilket gör att EU-användare, som idag är hänvisade till en pappersblankett, kommer att kunna genomföra sitt ärende på ett enkelt och säkert sätt genom att information hämtas direkt från det egna landets företagsregister. Även för den svenska myndigheten sker en effektivisering då uppgifterna inte behöver granskas och kompletteras. Det här pilotprojektet har visat att lösningen fungerar och är möjlig att realisera.

Medverkan i TOOP förväntas på sikt bland annat leda till enklare anslutning av svenska administrativa system till EU-gemensam infrastruktur och ge en ökad digital rörlighet för svenska företagare genom möjlighet att använda e-tjänster i andra medlemsländer.

Enligt rapporten ligger svenska myndigheter i framkant när det gäller utveckling av storskaliga projekt vilket stärker möjligheterna till svensk påverkan. Framgångarna har även stärkt Sveriges position som ett land i framkant av digitalisering av offentlig verksamhet.

Förutom att delta i pilotprojektets utredning och utveckling ska Bolagsverket även följa upp realisering av nyttor för svenska företag.