Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer

Den 25 september höll Skatteverket en workshop om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Förutom Srf konsulterna och programleverantörer deltog representanter för ett antal större redovisningsbyråer.

Srf konsulterna har tillsammans med programleverantörerna lämnat ett förslag till Skatteverket hur ett nytt effektivt uppgiftslämnande skulle kunna utformas. I stora drag går förslaget ut på att en redovisningskonsult ska kunna exportera kundens hela deklaration, även inkomstdeklarationen, till ett så kallat eget utrymme. Kunden kan därefter själv med e-legitimation godkänna deklarationen i det egna utrymmet.

Inför mötet hade det förespeglats en ännu bättre lösning än den vi lämnat. Förväntningarna från oss var därför stora. Enligt Skatteverkets alternativa förslag skulle det vara möjligt att exportera uppgifter in i e-tjänsten för fysiska personer. Deklarationen skulle därefter godkännas i denna tjänst. Denna lösningen bedömdes emellertid inte acceptabel, eftersom det kunde krävas att kunden själv måste fylla i vissa rutor innan deklarationen kunde signeras. Ett grundkrav, som alla inbjudna var överens om, är att hela inkomstdeklarationen ska kunna exporteras och att kunden inte ska behöva göra mer än godkänna den. Om detta sker i ett så kallat eget utrymme eller till exempel i en e-tjänst är däremot ointressant, så länge tjänsten är enkel att använda.

Även om Skatteverkets alternativa förslag inte var vad vi hade hoppas på är jag stark optimistisk. Det som gör att jag ser positivt på framtiden är att det finns en stor kunskap bland de personer på Skatteverket som arbetar med frågan och att det finns en stark vilja att få till en bra lösning.

Utifrån de synpunkter som kom fram på mötet kommer Skatteverket nu att titta på nya lösningar som uppfyller de önskemål och krav som ställs på tjänsten. Vi kan därför förvänta fler intressanta work-shops där Srf konsulterna representerar våra medlemmar. Den naturliga frågan är givetvis när kan vi se en ny lösning? Det är omöjligt att svara på idag, men jag är optimistisk och hoppas på att vi kan se en lösning redan till nästa års deklarationsinlämning.

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan