Srf konsulterna har tillsammans med programleverantörerna lämnat ett förslag till Skatteverket hur ett nytt effektivt uppgiftslämnande skulle kunna utformas. I stora drag går förslaget ut på att en redovisningskonsult ska kunna exportera kundens hela deklaration, även inkomstdeklarationen, till ett så kallat eget utrymme. Kunden kan därefter själv med e-legitimation godkänna deklarationen i det egna utrymmet.

Inför mötet hade det förespeglats en ännu bättre lösning än den vi lämnat. Förväntningarna från oss var därför stora. Enligt Skatteverkets alternativa förslag skulle det vara möjligt att exportera uppgifter in i e-tjänsten för fysiska personer. Deklarationen skulle därefter godkännas i denna tjänst. Denna lösningen bedömdes emellertid inte acceptabel, eftersom det kunde krävas att kunden själv måste fylla i vissa rutor innan deklarationen kunde signeras. Ett grundkrav, som alla inbjudna var överens om, är att hela inkomstdeklarationen ska kunna exporteras och att kunden inte ska behöva göra mer än godkänna den. Om detta sker i ett så kallat eget utrymme eller till exempel i en e-tjänst är däremot ointressant, så länge tjänsten är enkel att använda.

Även om Skatteverkets alternativa förslag inte var vad vi hade hoppas på är jag stark optimistisk. Det som gör att jag ser positivt på framtiden är att det finns en stor kunskap bland de personer på Skatteverket som arbetar med frågan och att det finns en stark vilja att få till en bra lösning.

Utifrån de synpunkter som kom fram på mötet kommer Skatteverket nu att titta på nya lösningar som uppfyller de önskemål och krav som ställs på tjänsten. Vi kan därför förvänta fler intressanta work-shops där Srf konsulterna representerar våra medlemmar. Den naturliga frågan är givetvis när kan vi se en ny lösning? Det är omöjligt att svara på idag, men jag är optimistisk och hoppas på att vi kan se en lösning redan till nästa års deklarationsinlämning.