Tidningen Konsulten
Lördag 25 November 2017

Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer

Den 25 september höll Skatteverket en workshop om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Förutom Srf konsulterna och programleverantörer deltog representanter för ett antal större redovisningsbyråer.

Srf konsulterna har tillsammans med programleverantörerna lämnat ett förslag till Skatteverket hur ett nytt effektivt uppgiftslämnande skulle kunna utformas. I stora drag går förslaget ut på att en redovisningskonsult ska kunna exportera kundens hela deklaration, även inkomstdeklarationen, till ett så kallat eget utrymme. Kunden kan därefter själv med e-legitimation godkänna deklarationen i det egna utrymmet.

Inför mötet hade det förespeglats en ännu bättre lösning än den vi lämnat. Förväntningarna från oss var därför stora. Enligt Skatteverkets alternativa förslag skulle det vara möjligt att exportera uppgifter in i e-tjänsten för fysiska personer. Deklarationen skulle därefter godkännas i denna tjänst. Denna lösningen bedömdes emellertid inte acceptabel, eftersom det kunde krävas att kunden själv måste fylla i vissa rutor innan deklarationen kunde signeras. Ett grundkrav, som alla inbjudna var överens om, är att hela inkomstdeklarationen ska kunna exporteras och att kunden inte ska behöva göra mer än godkänna den. Om detta sker i ett så kallat eget utrymme eller till exempel i en e-tjänst är däremot ointressant, så länge tjänsten är enkel att använda.

Även om Skatteverkets alternativa förslag inte var vad vi hade hoppas på är jag stark optimistisk. Det som gör att jag ser positivt på framtiden är att det finns en stor kunskap bland de personer på Skatteverket som arbetar med frågan och att det finns en stark vilja att få till en bra lösning.

Utifrån de synpunkter som kom fram på mötet kommer Skatteverket nu att titta på nya lösningar som uppfyller de önskemål och krav som ställs på tjänsten. Vi kan därför förvänta fler intressanta work-shops där Srf konsulterna representerar våra medlemmar. Den naturliga frågan är givetvis när kan vi se en ny lösning? Det är omöjligt att svara på idag, men jag är optimistisk och hoppas på att vi kan se en lösning redan till nästa års deklarationsinlämning.

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

 

Svensk ordförande i CH International

Vid CH Internationals årliga konferens valdes Martin Karlsson, Ekonomiansvarig AB, till ordförande för det kommande året. Årets konferens hölls... Läs mer

Fler Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

Totalt skrev 39 deltagare senaste Auktorisationsexamen Redovisning varav 29 av dem fick godkänt resultat. Det innebär att 75 procent... Läs mer

​Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationerna för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland. Ett... Läs mer

En gemensam nordisk e-legitimation snart verklighet

Nordiska rådet har nu beslutat att de vill ha en gemensam e-legitimation i Norden, något som kommer att underlätta... Läs mer

Kritiken växer mot Skatteverkets beslut att ta bort brevlådorna

Kritiken mot att Skatteverket har tagit bort brevlådorna vid skattekontoren och servicekontoren fortsätter att vara massiv. Det finns inte... Läs mer

Srf konsulterna tycker till om nya penningtvättslagen

I en alltmer komplex värld gäller det som företag att ha bra rutiner, inte minst när det gäller riskbedömning.... Läs mer

Räkenskapsinformation i molnet

Den digitala utvecklingen går väldigt fort, och det inbegriper även redovisningsområdet. Bokföringsprogrammen blir alltmer sofistikerade och är inte sällan... Läs mer

Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden

Temat vid årets Byråforum var ”Leverans och ansvar i en digital värld”. Hur ändras förutsättningarna för yrket när allt... Läs mer

Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning

Srf konsulternas 81:a kongress genomfördes utan några större överraskningar. Det mest positiva – det som deltagarna också kommenterade efteråt... Läs mer

Så hjälper du dina kunder att få bättre lösningsgrad på sina fordringar

Målet är såklart alltid att få betalt från sina kunder i tid. Men ibland händer det saker som gör... Läs mer
Tillbaka till startsidan