Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer

Den 25 september höll Skatteverket en workshop om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Förutom Srf konsulterna och programleverantörer deltog representanter för ett antal större redovisningsbyråer.

Srf konsulterna har tillsammans med programleverantörerna lämnat ett förslag till Skatteverket hur ett nytt effektivt uppgiftslämnande skulle kunna utformas. I stora drag går förslaget ut på att en redovisningskonsult ska kunna exportera kundens hela deklaration, även inkomstdeklarationen, till ett så kallat eget utrymme. Kunden kan därefter själv med e-legitimation godkänna deklarationen i det egna utrymmet.

Inför mötet hade det förespeglats en ännu bättre lösning än den vi lämnat. Förväntningarna från oss var därför stora. Enligt Skatteverkets alternativa förslag skulle det vara möjligt att exportera uppgifter in i e-tjänsten för fysiska personer. Deklarationen skulle därefter godkännas i denna tjänst. Denna lösningen bedömdes emellertid inte acceptabel, eftersom det kunde krävas att kunden själv måste fylla i vissa rutor innan deklarationen kunde signeras. Ett grundkrav, som alla inbjudna var överens om, är att hela inkomstdeklarationen ska kunna exporteras och att kunden inte ska behöva göra mer än godkänna den. Om detta sker i ett så kallat eget utrymme eller till exempel i en e-tjänst är däremot ointressant, så länge tjänsten är enkel att använda.

Även om Skatteverkets alternativa förslag inte var vad vi hade hoppas på är jag stark optimistisk. Det som gör att jag ser positivt på framtiden är att det finns en stor kunskap bland de personer på Skatteverket som arbetar med frågan och att det finns en stark vilja att få till en bra lösning.

Utifrån de synpunkter som kom fram på mötet kommer Skatteverket nu att titta på nya lösningar som uppfyller de önskemål och krav som ställs på tjänsten. Vi kan därför förvänta fler intressanta work-shops där Srf konsulterna representerar våra medlemmar. Den naturliga frågan är givetvis när kan vi se en ny lösning? Det är omöjligt att svara på idag, men jag är optimistisk och hoppas på att vi kan se en lösning redan till nästa års deklarationsinlämning.

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan