Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer

Den 25 september höll Skatteverket en workshop om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Förutom Srf konsulterna och programleverantörer deltog representanter för ett antal större redovisningsbyråer.

Srf konsulterna har tillsammans med programleverantörerna lämnat ett förslag till Skatteverket hur ett nytt effektivt uppgiftslämnande skulle kunna utformas. I stora drag går förslaget ut på att en redovisningskonsult ska kunna exportera kundens hela deklaration, även inkomstdeklarationen, till ett så kallat eget utrymme. Kunden kan därefter själv med e-legitimation godkänna deklarationen i det egna utrymmet.

Inför mötet hade det förespeglats en ännu bättre lösning än den vi lämnat. Förväntningarna från oss var därför stora. Enligt Skatteverkets alternativa förslag skulle det vara möjligt att exportera uppgifter in i e-tjänsten för fysiska personer. Deklarationen skulle därefter godkännas i denna tjänst. Denna lösningen bedömdes emellertid inte acceptabel, eftersom det kunde krävas att kunden själv måste fylla i vissa rutor innan deklarationen kunde signeras. Ett grundkrav, som alla inbjudna var överens om, är att hela inkomstdeklarationen ska kunna exporteras och att kunden inte ska behöva göra mer än godkänna den. Om detta sker i ett så kallat eget utrymme eller till exempel i en e-tjänst är däremot ointressant, så länge tjänsten är enkel att använda.

Även om Skatteverkets alternativa förslag inte var vad vi hade hoppas på är jag stark optimistisk. Det som gör att jag ser positivt på framtiden är att det finns en stor kunskap bland de personer på Skatteverket som arbetar med frågan och att det finns en stark vilja att få till en bra lösning.

Utifrån de synpunkter som kom fram på mötet kommer Skatteverket nu att titta på nya lösningar som uppfyller de önskemål och krav som ställs på tjänsten. Vi kan därför förvänta fler intressanta work-shops där Srf konsulterna representerar våra medlemmar. Den naturliga frågan är givetvis när kan vi se en ny lösning? Det är omöjligt att svara på idag, men jag är optimistisk och hoppas på att vi kan se en lösning redan till nästa års deklarationsinlämning.

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer
Tillbaka till startsidan