Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna uppvisa något som styrker kvaliteten i redovisningen som underlag för exempelvis banken, andra finansiärer, leverantörer eller beslutsfattare. Rapport om årsredovisningen är ett mycket kraftfullt kvalitetskvitto som bekräftar att redovisningen håller hög kvalitet. På så sätt skapas högt förtroende för företaget hos olika intressenter.

I ett väl fungerande näringsliv krävs förtroende mellan affärspartners och deras kontakter med myndigheter och finansiärer. Från den 1 januari finns det nya kvalitetskvittot för företagen avseende 2017 års redovisning.

– Det är viktigt att skapa trovärdighet i årsredovisningen samt att den ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. Därför lanserar vi Rapport om årsredovisningen – ett viktigt beslutsunderlag för såväl intressenter som företagets ledning och ägare, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulternas förbund.

Roland Sigbladh och Mikael Carlson

– Idag finns två sätt att säkerställa kvaliteten i redovisningen. Det ena är via revision, som innebär att i efterhand kontrollera företagets räkenskaper. Det nya är via Rapport om årsredovisning som kan lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult. En effektivare och modernare metod via löpande kvalitetssäkring, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

En Auktoriserad Redovisningskonsult är delaktig i kundföretagets löpande redovisning. Via rimlighetskontroller och rådgivning skapas hög redovisningskvalitet fortlöpande. Genom en Rapport om årsredovisningen skapar den Auktoriserade konsulten ett modernt kvalitetskvitto åt företaget och dess intressenter.

– Som företagare ska du efterfråga detta kvalitetskvitto som bekräftar att lagar och regler har följts, att rimlighetskontroller har gjorts, felaktigheter rättats och redovisningsuppdraget följt branschstandarden, Rex. Att löpande kunna använda redovisningen som beslutsunderlag och lita på att räkenskaperna håller god kvalitet är ett viktigt skäl till att välja en Auktoriserad Redovisningskonsult, säger Mikael Carlson.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan