Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna uppvisa något som styrker kvaliteten i redovisningen som underlag för exempelvis banken, andra finansiärer, leverantörer eller beslutsfattare. Rapport om årsredovisningen är ett mycket kraftfullt kvalitetskvitto som bekräftar att redovisningen håller hög kvalitet. På så sätt skapas högt förtroende för företaget hos olika intressenter.

I ett väl fungerande näringsliv krävs förtroende mellan affärspartners och deras kontakter med myndigheter och finansiärer. Från den 1 januari finns det nya kvalitetskvittot för företagen avseende 2017 års redovisning.

– Det är viktigt att skapa trovärdighet i årsredovisningen samt att den ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. Därför lanserar vi Rapport om årsredovisningen – ett viktigt beslutsunderlag för såväl intressenter som företagets ledning och ägare, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulternas förbund.

Roland Sigbladh och Mikael Carlson

– Idag finns två sätt att säkerställa kvaliteten i redovisningen. Det ena är via revision, som innebär att i efterhand kontrollera företagets räkenskaper. Det nya är via Rapport om årsredovisning som kan lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult. En effektivare och modernare metod via löpande kvalitetssäkring, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

En Auktoriserad Redovisningskonsult är delaktig i kundföretagets löpande redovisning. Via rimlighetskontroller och rådgivning skapas hög redovisningskvalitet fortlöpande. Genom en Rapport om årsredovisningen skapar den Auktoriserade konsulten ett modernt kvalitetskvitto åt företaget och dess intressenter.

– Som företagare ska du efterfråga detta kvalitetskvitto som bekräftar att lagar och regler har följts, att rimlighetskontroller har gjorts, felaktigheter rättats och redovisningsuppdraget följt branschstandarden, Rex. Att löpande kunna använda redovisningen som beslutsunderlag och lita på att räkenskaperna håller god kvalitet är ett viktigt skäl till att välja en Auktoriserad Redovisningskonsult, säger Mikael Carlson.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan