Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna uppvisa något som styrker kvaliteten i redovisningen som underlag för exempelvis banken, andra finansiärer, leverantörer eller beslutsfattare. Rapport om årsredovisningen är ett mycket kraftfullt kvalitetskvitto som bekräftar att redovisningen håller hög kvalitet. På så sätt skapas högt förtroende för företaget hos olika intressenter.

I ett väl fungerande näringsliv krävs förtroende mellan affärspartners och deras kontakter med myndigheter och finansiärer. Från den 1 januari finns det nya kvalitetskvittot för företagen avseende 2017 års redovisning.

– Det är viktigt att skapa trovärdighet i årsredovisningen samt att den ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. Därför lanserar vi Rapport om årsredovisningen – ett viktigt beslutsunderlag för såväl intressenter som företagets ledning och ägare, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulternas förbund.

Roland Sigbladh och Mikael Carlson

– Idag finns två sätt att säkerställa kvaliteten i redovisningen. Det ena är via revision, som innebär att i efterhand kontrollera företagets räkenskaper. Det nya är via Rapport om årsredovisning som kan lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult. En effektivare och modernare metod via löpande kvalitetssäkring, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

En Auktoriserad Redovisningskonsult är delaktig i kundföretagets löpande redovisning. Via rimlighetskontroller och rådgivning skapas hög redovisningskvalitet fortlöpande. Genom en Rapport om årsredovisningen skapar den Auktoriserade konsulten ett modernt kvalitetskvitto åt företaget och dess intressenter.

– Som företagare ska du efterfråga detta kvalitetskvitto som bekräftar att lagar och regler har följts, att rimlighetskontroller har gjorts, felaktigheter rättats och redovisningsuppdraget följt branschstandarden, Rex. Att löpande kunna använda redovisningen som beslutsunderlag och lita på att räkenskaperna håller god kvalitet är ett viktigt skäl till att välja en Auktoriserad Redovisningskonsult, säger Mikael Carlson.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan