Tidningen Konsulten
Fredag 19 Januari 2018

Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna uppvisa något som styrker kvaliteten i redovisningen som underlag för exempelvis banken, andra finansiärer, leverantörer eller beslutsfattare. Rapport om årsredovisningen är ett mycket kraftfullt kvalitetskvitto som bekräftar att redovisningen håller hög kvalitet. På så sätt skapas högt förtroende för företaget hos olika intressenter.

I ett väl fungerande näringsliv krävs förtroende mellan affärspartners och deras kontakter med myndigheter och finansiärer. Från den 1 januari finns det nya kvalitetskvittot för företagen avseende 2017 års redovisning.

– Det är viktigt att skapa trovärdighet i årsredovisningen samt att den ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. Därför lanserar vi Rapport om årsredovisningen – ett viktigt beslutsunderlag för såväl intressenter som företagets ledning och ägare, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulternas förbund.

Roland Sigbladh och Mikael Carlson

– Idag finns två sätt att säkerställa kvaliteten i redovisningen. Det ena är via revision, som innebär att i efterhand kontrollera företagets räkenskaper. Det nya är via Rapport om årsredovisning som kan lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult. En effektivare och modernare metod via löpande kvalitetssäkring, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

En Auktoriserad Redovisningskonsult är delaktig i kundföretagets löpande redovisning. Via rimlighetskontroller och rådgivning skapas hög redovisningskvalitet fortlöpande. Genom en Rapport om årsredovisningen skapar den Auktoriserade konsulten ett modernt kvalitetskvitto åt företaget och dess intressenter.

– Som företagare ska du efterfråga detta kvalitetskvitto som bekräftar att lagar och regler har följts, att rimlighetskontroller har gjorts, felaktigheter rättats och redovisningsuppdraget följt branschstandarden, Rex. Att löpande kunna använda redovisningen som beslutsunderlag och lita på att räkenskaperna håller god kvalitet är ett viktigt skäl till att välja en Auktoriserad Redovisningskonsult, säger Mikael Carlson.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer

Genombrott för digitala kvitton väntas i år

Digitala kvitton har funnits i flera år och många företagare använder dessa flitigt redan nu. Men för vanliga konsumenter... Läs mer

Ivan Deiro med personal vann Årets lönepris 2017

Ivan Deiro är senior manager på Volvos löneavdelning. Vid Stora lönedagen i november fick han ta emot utmärkelsen Årets... Läs mer

Tuna in – nu kommer Lönepodden!

Den 25 januari är det premiär för Lönepodden, en inspirationskanal för yrkesområdet lön. Lönepodden kommer att bjuda på intressanta... Läs mer

Debatt: Riksrevisionens rapport om revisionsplikt

Tillsammans med övriga medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR tar Srf konsulterna nu upp debatten kring revisionsplikten. Vårt fokus är... Läs mer

Ändringar i viktiga lagar och förordningar

Runt årsskiften brukar som regel ett flertal lagändringar träda i kraft. Så även detta år. Bland annat kan vi... Läs mer

Jämställda livsinkomster på agendan

Regeringen har beslutat att ta fram en ny handlingsplan för att minska skillnaderna i livsinkomster mellan kvinnor och män.... Läs mer

Tre nya uttalanden i serien Srf U

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om tre nya uttalanden om tolkningsfrågor i K2. Srf U 9 besvarar frågan om... Läs mer

Dataskyddslagen, svenskt komplement till GDPR

När GDPR träder i kraft den 25 maj så kommer den att stöttas upp av en svensk lag, dataskyddslagen.... Läs mer

Betalappar vanligare än kontanter

En ny undersökning visar att betalappar används oftare än kontant­er för vissa betalningar och att unga kvinnor är mer... Läs mer
Tillbaka till startsidan