Att auktorisation lönar sig var även tydligt när den senaste undersökningen gjordes 2019. Då fanns omkring 300 Auktoriserade Lönekonsulter. Nu är antalet det dubbla. Bland de nya medlemmarna finns allt från medarbetare på mindre byråer till anställda vid stora lönecentra.

– Exakt hur det stora antalet nya medlemmar och deras villkor påverkar pris- och lönestatistiken kräver en djupare analys, men de stora dragen är tydliga och tidigare trender förstärks, säger Zennie Sjölund och fortsätter:

– Dit hör det faktum att auktorisation verkligen är en god investering i den egna karriären. Förutom att man tjänar mer pengar blir man också mer attraktiv på arbetsmarknaden. Och den byrå som har Auktoriserade Lönekonsulter kan ta bättre betalt för sina tjänster.

Stor rörlighet

I enkäten visas att många byråer rekryterat under 2021. Och att det är lika vanligt att rekrytera genom ett bemanningsföretag som att anställa en praktikant som går en branschanpassad utbildning (LIA-utbildning).

– Det är jätteintressant läsning för den som studerar och vill staka ut en bra karriärväg. Utbildningen ger jobb och nästa steg i karriären är auktorisation. Vi ser också på lönestatistiken att erfarenhet betalar sig.

Siffrorna visar även att de som arbetar på ett företags löneavdelning (in house) tjänar mer än de som är lönekonsulter på en byrå.

Byråns priser

För tio år sedan beskrevs det som rörde lönearbete som ”löneadministration” på fakturan. Nu finns en större palett av tjänster och därmed nya möjligheter för byråerna att prissätta tjänster olika. Det visar sig också i statistiken där ”Strategiskt lönearbete” ger mest betalt per timme (medianvärde). För den tjänsten tar byrån i storstaden något mer betalt än byrån i en medelstor stad, som i sin tur ligger något högre än en byrå på landsorten.

– Generellt tycker jag att byråerna kan ligga högre i sin prissättning av lönetjänster, det finns utrymme för det hos kunderna. Då skulle också de genomsnittliga lönerna kunna följa med upp, det är för liten skillnad mellan 2019 och 2021 för att vi ska vara nöjda. Men där tror jag att pandemin är en dämpande faktor, säger Zennie Sjölund.