Att leda ett företag kräver mycket bred kompetens inom flera områden. Det är förstås en förutsättning att man har goda kunskaper om sin affärside, om sina kunder och om hur man framställer den produkt eller tjänst som man levererar. Men det krävs även kunskaper om hur företagets ekonomi utvecklas och kan styras, hur man ska finansiera verksamheten och hur lagar och regler påverkar inom olika områden. Och alla företag kommer in i en rutin efter ett tag, där den största risken är att det blir en slentrianmässig upprepning att driva verksamheten vidare. Då kan man lätt överraskas av en ny konkurrent eller av att kunderna har fått ändrade behov – båda är exempel på faktorer som kommer att utmana företagets lönsamhet och fortlevnad.

Hur skicklig en företagsledare än är kan man inte ensam förbereda sig för alla situationer. En mycket viktig framgångsfaktor är därför att använda ett bollplank i företagandet. Det kan vara en formellt vald styrelse eller en informell ledningsgrupp. Det viktiga är att skapa en miljö där man regelbundet diskuterar företagets affärer och verksamhet med någon som ser med nya ögon, som ställer frågor om utvecklingen och som företagaren måste redovisa sina tankar för. En sådan diskussion är ofta en av de viktigaste faktorerna för att förbereda företagets ägare och ledning på vad som krävs för att nå målen. Dagens förändringstakt är för snabb för att nå framgång utan styrning och rätt beslut.

Det påstås att Leonardo Da Vinci var den siste som hade kunskap om allt i sin samtid. Men han dog för mycket, mycket länge sedan…

För att lyckas med detta krävs ett system.

Först måste man välja ut en grupp personer som man har förtroende för i diskussionen. Det kan vara en styrelse, företagets redovisningskonsult, en annan företagare eller ibland en viktig anställd. Börja med en eller högst två personer, så att gruppen får täta relationer. Sedan krävs en agenda där man på förhand reglerar vad som ska diskuteras vid gruppens möten. En sådan agenda bör alltid innehålla rapporter om ekonomisk utveckling samt avstämning av aktuella händelser i företaget – kanske en ny kund, en nyanställd eller utvecklingen av ett större projekt. Men även andra viktiga områden bör diskuteras löpande, som till exempel en utvärdering av företagets leverantörer och säljkanaler.

Det är också viktigt att man har ett mötesschema som bestäms på förhand, så att man får en regelbunden process där deltagarna måste förbereda sig. Om man inte schemalägger ett antal möten per år är risken stor att det rinner ut i sanden eller att mötena får för låg kvalitet på grund av bristande förberedelser. Om man vet att man ska träffas den 15:e varje månad blir det en rutin att förbereda sig på att diskutera företagets affärer och utveckling, och det är en nyttig input till ökad lönsamhet.

Redovisningskonsulten har goda kunskaper om företaget och löpande kontakt som gör det lätt att följa utvecklingen. Det gör dig till en mycket lämplig person att vara företagarens bollplank. Ta upp frågan med din kund om att träffas några gånger per år för att diskutera hur företaget utvecklas – det kan bli din kunds bästa beslut!