Rätt svar 10,21%. Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 (1999–2003) är tillfälligt sänkta till och med mars 2023. I stället för full arbetsgivaravgift, 31,42 procent, betalar arbetsgivarna 19,73 procent. 19,73 är en annorlunda procentsats som var en ny avgiftsnivå när den infördes, motsvarande ålderspensionsavgiften och 9/20 av de övriga avgifterna.

För att ytterligare sporra arbetsgivare att anställa yngre under sommarmånaderna sker en extra sänkning för 18–23 åringarna. Den 23 mars beslutade riksdagen att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas under juni, juli och augusti 2022. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som lämnas under perioden den 1 juni-31 augusti 2022.

Avgörande för vilken arbetsgivaravgift som betalas är åldern som den anställde har vid kalenderårets ingång. Sedan tidigare är det bestämt att det endast betalas ålderspensionsavgift, 10,21 procent, för personer födda 2004–2006. Arbetsgivarna betalar fortsättningsvis endast ålderspensionsavgiften för den ålderskategorin.

Det finns en maxgräns för hur mycket lön som kan betalas ut med sänkt arbetsgivaravgift. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till maximalt 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. Om ersättningen kommer över 25 000 kronor blir det full arbetsgivaravgift med 31,42 procent på den överskjutande delen. Utbetalda ersättningar enligt denna reglering kan inte räknas in i underlag för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.