Certifieringsprogrammet har bara funnits i några månader men har redan blivit en succé – 70 stycken har i dagsläget ansökt till programmet. Det är relativt många av Srf konsulternas medlemmar som har uppmärksammat möjligheten till ytterligare en karriärväg.

– Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter ser den här utbildningsmöjligheten som något väldigt positivt, säger Helena Ledensjö som är kursansvarig för certifieringsprogrammet. Det är betydligt fler som anmält sig till kurserna än vi från början planerat för. Vi har utökat till flera kurstillfällen under hösten.

I certifieringsprogrammet ingår, förutom de två kurserna i Affärsrådgivning, även tre online-kurser samt en seminariedag där deltagarna bland annat får tips om kundstrategi, säljteknik, prissättning och kommunikation.
– Eftersom intresset för kursen varit stort i hela landet har vi även lagt in seminariedagar i såväl Göteborg som Malmö, berättar Helena.

Vilken är då skillnaden mellan en Auktoriserad Redovisningskonsult och en Certifierad Affärsrådgivare? En Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar främst med företagets redovisning, rapportering och den rådgivning som har samband med företagets redovisning och beskattning. Som Certifierad Affärsrådgivare arbetar du främst med rådgivning som är relaterad till kundföretagens affärsbeslut som exempelvis kalkylering, investering, prissättning och affärsstrategi.

– Utbildningsprogrammet Certifierad Affärsrådgivare vänder sig till våra Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter som vill bygga på sin kompetens inom rådgivning och analys, säger Fredrik Polland, utbildningschef vid Srf konsulterna. Syftet med den nya titeln är att den som är Auktoriserad Redovisningskonsult ska kunna lyfta fram och profilera sig tydligare som rådgivare och beslutsstöd avseende kundföretagens utveckling och affär.

Här kan du läsa mer om möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare >>