År 2004 fattade Bokföringsnämnden (BFN) beslut om att ändra inriktningen på normgivningen. Det blev inledningen till det som brukar benämnas ”K-projektet”.