Tidningen Konsulten
Lördag 25 November 2017

REDOVISNING: Skattejustering för uppdrag på löpande räkning?

Sedan årsredovisningar från bokslutsdatum 2016-08-31 är det inte tillåtet att redovisa uppdrag på löpande räkning i takt med faktureringen. Skattemässigt finns däremot regeln kvar. Men observera att det bara är vissa företag som kan tillämpa skatteregeln.

Det brukar påstås att det skattemässigt inte har någon betydelse att den så kallade alternativregeln inte längre är tillåten i redovisningen vid intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning. Det är delvis sant, men för vissa företag har det betydelse.

Det finns en särskild skatteregel som anger att intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning får ske samtidigt som företaget fakturerar. Det innebär att om jobb utförs före bokslutsdagen, men faktureras efter, får intäkten beskattas på det nya året. Regeln är inte kopplad. Det innebär att oavsett vad som redovisas som intäkt får beskattningen ändå ske utifrån faktureringen.

Den särskilda skatteregeln kan tillämpas av företag i konsultbranschen samt bygg- och anläggningsbranschen. Företag som inte kan tillämpa den särskilda skatteregeln beskattas utifrån god redovisningssed. Det är främst för dessa företag det har betydelse att regeln har tagits bort i redovisningen.

Numer måste företagen vid tillämpning av god redovisningssed redovisa uppdrag på löpande räkning enligt successiv vinstavräkning. Det innebär att arbete som har lagts ned fram till bokslutsdagen ska tas upp som intäkt även om det inte har fakturerats. De företag som får använda sig av skatteregeln kan återföra upparbetad men ej fakturerad intäkt i deklarationen. Men de som inte omfattas av skatteregeln kommer att bli beskattade i enlighet med redovisningen.

Tidigare kunde till exempel alla aktiebolag bli beskattade enligt skatteregeln om de tillämpade K2 och använde sig av alternativregeln. Eftersom det var god redovisningssed blev även de företag som inte får tillämpa den särskilda skatteregeln beskattade precis som de företag som får tillämpa den. Eftersom alternativregeln inte längre anses utgöra god redovisningssed blir det en skillnad för de företag som inte kan använda sig av den särskilda skatteregeln.

En grupp som kommer att hamna i denna nya situation är tjänsteföretag som inte är konsultföretag. Det kan till exempel röra sig om tvätterier, travtränare, tolkar, med flera. I vilken omfattning de utför uppdrag till löpande räkning som sträcker sig över bokslutsdagen är givetvis olika. Men helt klart är att det förekommer och kan vara relativt sett väsentliga belopp.

Sammanfattningsvis är det viktigt för de som har tillämpat den tidigare tillåtna alternativregeln i redovisningen avseende uppdrag på löpande räkning att fundera över vad som kommer att gälla framöver. Har företaget inte möjlighet att tillämpa den särskilda skatteregeln kommer det att leda till en tidigarelagd beskattning. Omfattas de av skatteregeln ska de välja om de vill tillämpa den eller inte. Det innebär lite mer arbete att få behålla skattekrediten, men det kan vara värt det. Detta är något konsulterna måste ta upp med respektive kund.

Text: Claes Eriksson,
Redovisningsexpert Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Svensk ordförande i CH International

Vid CH Internationals årliga konferens valdes Martin Karlsson, Ekonomiansvarig AB, till ordförande för det kommande året. Årets konferens hölls... Läs mer

Fler Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

Totalt skrev 39 deltagare senaste Auktorisationsexamen Redovisning varav 29 av dem fick godkänt resultat. Det innebär att 75 procent... Läs mer

​Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationerna för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland. Ett... Läs mer

En gemensam nordisk e-legitimation snart verklighet

Nordiska rådet har nu beslutat att de vill ha en gemensam e-legitimation i Norden, något som kommer att underlätta... Läs mer

Kritiken växer mot Skatteverkets beslut att ta bort brevlådorna

Kritiken mot att Skatteverket har tagit bort brevlådorna vid skattekontoren och servicekontoren fortsätter att vara massiv. Det finns inte... Läs mer

Positivt möte med Skatteverket om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer

Den 25 september höll Skatteverket en workshop om elektronisk inlämning av inkomstdeklarationer. Förutom Srf konsulterna och programleverantörer deltog representanter... Läs mer

Srf konsulterna tycker till om nya penningtvättslagen

I en alltmer komplex värld gäller det som företag att ha bra rutiner, inte minst när det gäller riskbedömning.... Läs mer

Räkenskapsinformation i molnet

Den digitala utvecklingen går väldigt fort, och det inbegriper även redovisningsområdet. Bokföringsprogrammen blir alltmer sofistikerade och är inte sällan... Läs mer

Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden

Temat vid årets Byråforum var ”Leverans och ansvar i en digital värld”. Hur ändras förutsättningarna för yrket när allt... Läs mer

Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning

Srf konsulternas 81:a kongress genomfördes utan några större överraskningar. Det mest positiva – det som deltagarna också kommenterade efteråt... Läs mer
Tillbaka till startsidan