Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

REDOVISNING: Skattejustering för uppdrag på löpande räkning?

Sedan årsredovisningar från bokslutsdatum 2016-08-31 är det inte tillåtet att redovisa uppdrag på löpande räkning i takt med faktureringen. Skattemässigt finns däremot regeln kvar. Men observera att det bara är vissa företag som kan tillämpa skatteregeln.

Det brukar påstås att det skattemässigt inte har någon betydelse att den så kallade alternativregeln inte längre är tillåten i redovisningen vid intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning. Det är delvis sant, men för vissa företag har det betydelse.

Det finns en särskild skatteregel som anger att intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning får ske samtidigt som företaget fakturerar. Det innebär att om jobb utförs före bokslutsdagen, men faktureras efter, får intäkten beskattas på det nya året. Regeln är inte kopplad. Det innebär att oavsett vad som redovisas som intäkt får beskattningen ändå ske utifrån faktureringen.

Den särskilda skatteregeln kan tillämpas av företag i konsultbranschen samt bygg- och anläggningsbranschen. Företag som inte kan tillämpa den särskilda skatteregeln beskattas utifrån god redovisningssed. Det är främst för dessa företag det har betydelse att regeln har tagits bort i redovisningen.

Numer måste företagen vid tillämpning av god redovisningssed redovisa uppdrag på löpande räkning enligt successiv vinstavräkning. Det innebär att arbete som har lagts ned fram till bokslutsdagen ska tas upp som intäkt även om det inte har fakturerats. De företag som får använda sig av skatteregeln kan återföra upparbetad men ej fakturerad intäkt i deklarationen. Men de som inte omfattas av skatteregeln kommer att bli beskattade i enlighet med redovisningen.

Tidigare kunde till exempel alla aktiebolag bli beskattade enligt skatteregeln om de tillämpade K2 och använde sig av alternativregeln. Eftersom det var god redovisningssed blev även de företag som inte får tillämpa den särskilda skatteregeln beskattade precis som de företag som får tillämpa den. Eftersom alternativregeln inte längre anses utgöra god redovisningssed blir det en skillnad för de företag som inte kan använda sig av den särskilda skatteregeln.

En grupp som kommer att hamna i denna nya situation är tjänsteföretag som inte är konsultföretag. Det kan till exempel röra sig om tvätterier, travtränare, tolkar, med flera. I vilken omfattning de utför uppdrag till löpande räkning som sträcker sig över bokslutsdagen är givetvis olika. Men helt klart är att det förekommer och kan vara relativt sett väsentliga belopp.

Sammanfattningsvis är det viktigt för de som har tillämpat den tidigare tillåtna alternativregeln i redovisningen avseende uppdrag på löpande räkning att fundera över vad som kommer att gälla framöver. Har företaget inte möjlighet att tillämpa den särskilda skatteregeln kommer det att leda till en tidigarelagd beskattning. Omfattas de av skatteregeln ska de välja om de vill tillämpa den eller inte. Det innebär lite mer arbete att få behålla skattekrediten, men det kan vara värt det. Detta är något konsulterna måste ta upp med respektive kund.

Text: Claes Eriksson,
Redovisningsexpert Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer
Tillbaka till startsidan