Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

REDOVISNING: Skattejustering för uppdrag på löpande räkning?

Sedan årsredovisningar från bokslutsdatum 2016-08-31 är det inte tillåtet att redovisa uppdrag på löpande räkning i takt med faktureringen. Skattemässigt finns däremot regeln kvar. Men observera att det bara är vissa företag som kan tillämpa skatteregeln.

Det brukar påstås att det skattemässigt inte har någon betydelse att den så kallade alternativregeln inte längre är tillåten i redovisningen vid intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning. Det är delvis sant, men för vissa företag har det betydelse.

Det finns en särskild skatteregel som anger att intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning får ske samtidigt som företaget fakturerar. Det innebär att om jobb utförs före bokslutsdagen, men faktureras efter, får intäkten beskattas på det nya året. Regeln är inte kopplad. Det innebär att oavsett vad som redovisas som intäkt får beskattningen ändå ske utifrån faktureringen.

Den särskilda skatteregeln kan tillämpas av företag i konsultbranschen samt bygg- och anläggningsbranschen. Företag som inte kan tillämpa den särskilda skatteregeln beskattas utifrån god redovisningssed. Det är främst för dessa företag det har betydelse att regeln har tagits bort i redovisningen.

Numer måste företagen vid tillämpning av god redovisningssed redovisa uppdrag på löpande räkning enligt successiv vinstavräkning. Det innebär att arbete som har lagts ned fram till bokslutsdagen ska tas upp som intäkt även om det inte har fakturerats. De företag som får använda sig av skatteregeln kan återföra upparbetad men ej fakturerad intäkt i deklarationen. Men de som inte omfattas av skatteregeln kommer att bli beskattade i enlighet med redovisningen.

Tidigare kunde till exempel alla aktiebolag bli beskattade enligt skatteregeln om de tillämpade K2 och använde sig av alternativregeln. Eftersom det var god redovisningssed blev även de företag som inte får tillämpa den särskilda skatteregeln beskattade precis som de företag som får tillämpa den. Eftersom alternativregeln inte längre anses utgöra god redovisningssed blir det en skillnad för de företag som inte kan använda sig av den särskilda skatteregeln.

En grupp som kommer att hamna i denna nya situation är tjänsteföretag som inte är konsultföretag. Det kan till exempel röra sig om tvätterier, travtränare, tolkar, med flera. I vilken omfattning de utför uppdrag till löpande räkning som sträcker sig över bokslutsdagen är givetvis olika. Men helt klart är att det förekommer och kan vara relativt sett väsentliga belopp.

Sammanfattningsvis är det viktigt för de som har tillämpat den tidigare tillåtna alternativregeln i redovisningen avseende uppdrag på löpande räkning att fundera över vad som kommer att gälla framöver. Har företaget inte möjlighet att tillämpa den särskilda skatteregeln kommer det att leda till en tidigarelagd beskattning. Omfattas de av skatteregeln ska de välja om de vill tillämpa den eller inte. Det innebär lite mer arbete att få behålla skattekrediten, men det kan vara värt det. Detta är något konsulterna måste ta upp med respektive kund.

Text: Claes Eriksson,
Redovisningsexpert Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan