Om man vill vara säker på att utbilda sig till ett yrke där det kommer att råda brist på arbetskraft om fem år bör man till exempel satsa på att bli civilingenjör, systemanalytiker, läkare eller socialsekreterare. Vill man inte läsa in en högskoleexamen kan man satsa på att bli busschaufför, slaktare, kock eller vvs-montör. Däremot bör man undvika yrken som fastighetsmäklare, journalist, kommunikatör eller banktjänsteman. Där väntas konkurrensen bli mycket hög om de relativt få jobben.

Även ett yrke som ekonomiassistent finns på ”röda listan”. Då menas den typen av ekonomijobb som inte kräver högskole- eller yrkesutbildning. Anledningen till detta är förmodligen digitaliseringen – de enkla jobben försvinner när automatiserade tjänster blir allt vanligare. Däremot behövs ju systemutvecklare som skapar dessa smarta tjänster.

När det gäller redovisnings- och lönekonsulter väntas enligt arbetsförmedlingen, behovet motsvara antalet utbildade och att vi är i balans. En anledning tror man troligen beror på den stora satsningen som gjorts på utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan. Det prognosen inte tar hänsyn till är de jobb som faktiskt inte finns än. Utvecklingen går fort och rätt var det är, finns behov av medarbetare till tjänster som vi idag inte vet ett dugg om. Framtiden är onekligen rätt spännande för dem som är på väg in på arbetsmarknaden.