Under augusti intervjuas cirka 1 000 kunder till redovisningsbyråer av olika storlekar. I de kvartslånga intervjuerna behandlas områden som kundnöjdhet och kundlojalitet och frågor om byråns image, kundens förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet. Resultatet för 2021 presenteras i september.

– Baserat på utfallet 2019 har redovisningsbranschen goda förutsättningar att upprepa sitt extremt goda resultat i årets undersökning. Pandemin har orsakat stor osäkerhet och ett stort behov av rådgivning och stöd för många företag, vilket var kategorier branschen fick mycket höga betyg i 2019. Jag tror att branschen har ett sätt att jobba på som bör ge goda resultat i en orolig tid som pandemin.

Högt förtroende

Johan Parmler menar att detta är det mest troliga scenariot. Men det kan också vara så att det mycket höga förtroendet skapar en förväntan hos kunderna som kan vara utmanande att matcha. Och att resultatet 2021 därför kan bli lägre än 2019.

– Vår skala går från 0 till 100. Snittet i Sverige är 66. Ett kundnöjdhetsbetyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna. Betyg över 75 är mycket bra och redovisningstjänster fick hela 79,3 i betyg 2019. Jag har knappast sett något liknande sedan jag började här 2005, det är enbart privattandläkarna som kan matcha den kundnöjdheten. De fick för övrigt bra betyg även 2021.

Kämpande företag

I den tidigare undersökningen låg de byråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation högst i mätningarna. Parmler håller för sannolikt att det resultatet upprepar sig. Och visar vad en riktigt bra redovisningsbyrå kan göra.

– I de kvalitetsmätningar vi gjort inom andra sektorer före och under pandemin finns det många sektorer som har stora skillnader i kundnöjdhet. Företagskunder är mer påverkade än privatkunder. Företagen kan se den här tiden som ett test på om man verkligen är bäst när det gäller. Kan redovisningsbyråerna steppa upp när företagen kämpar för sin överlevnad och prestera en service på topp eller inte? Det blir oerhört intressant att skåda.