Syftet med de månatliga mötena är att löpande utbyta erfarenheter och informera om viktiga trender och nyheter i branschen. Gruppen verkar också för att utveckla samarbeten, påverka tillämpningen av regelverk och ta fram programvaror som ger en effektiv arbetsmiljö. Såväl för redovisningskonsulter som deras kunder och näringslivet i stort.

Träffats personligen

Gruppen träffas digitalt, en gång per månad. Men den 27 september, inför Srf konsulternas kongress och mässan Ekonomi och Företag, träffades 25 av gruppens cirka 30 medlemmar fysiskt. Det var även första gången man träffades fysiskt sedan pandemin slog till i februari 2020. Det mötet, på Srf konsulternas huvudkontor, dominerades av information rörande utvecklingen av BAS-kontoplanen och en workshop som handlade om vad som ska arkiveras, hur det ska arkiveras och hur datasystemen ska finna gemensamma lösningar.

– Detta fokus på det gemensamma är typiskt för jobbet i Srf Redsam. Trots att deltagarna även är konkurrenter vill alla att spelplanen ska fungerar så smidigt som möjligt för hela branschen, säger Lali Fjellström, branschansvarig redovisning vid Srf konsulterna och representant i Srf Redsam.

Mina ombud

Vid det senaste mötet, 28 oktober, låg fokus på den nya tjänsten Mina ombud och hur den underlättar för företagsföreträdare att dela ut digitala fullmakter. Representanter från Bolagsverket, Patrik Danielsson och Michelle Ludovic, samt Skatteverket, Rutger Langland, fanns på plats för fördjupande information om systemet.

På temat cybersäkerhet föreläste Fredrik Johansson från Palo Alto Networks. Då berördes bland annat hur företag kan analysera sin förmåga att stå emot en cyberattack, hålla verksamheten igång under en attack och sedan återstarta verksamheten så smidigt som möjligt.

– Vi får hela tiden smartare och smartare system där vi lägger allt mer av vår information och våra affärshemligheter. Systemen måste helt enkelt vara så säkra som möjligt för alla parter, såväl redovisningskonsulterna som kunderna, säger Lali Fjellström.

Missa inte vårt kostnadsfria webinar den 2 december, Srf Fokus, som handlar om just Cybersäkerhet. Läs mer och anmäl dig här>>

Årets sista Srf Redsam-möten är 25 november och 16 december.