Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar.

Den senaste tiden har frågan om revisionsplikten återinförande debatterats och diskuterats efter Riksrevisionens rapport.

– För att få en diskussion i frågan har vi från Srf konsulterna på olika sätt varit aktiva, genom flera debattartiklar, möten med riksdagsmän och seminarie i riksdagen säger Roland Sigbladh förbundsdirektör Srf konsulterna.

Srf konsulterna och näringslivsorganisationernas arbete har gett resultat. Även om inte gränsvärdena för revisionsplikt höjs till de nivåer man ser i övriga Europa, så kommer regeringen inte att gå vidare med riksrevisionens rekommendation om att återinföra revisionsplikten för småföretagen. Regeringen kommer istället att vidta andra åtgärder för att komma till rätta med ekonomisk brottslighet och andra problem som riksrevisionen lyft fram i sin rapport. Något återinförande av revisionsplikten blir det alltså inte i nuläget. Så här skriver regeringen i den skrivelse som publicerats idag:

Regeringen anser att Riksrevisionens iakttagelser av reformens konsekvenser är värdefulla och kommer att beakta iakttagelserna i det fortsatta arbetet med regelförenkling samt förebyggandet av ekonomisk brottslighet och skatteundandragande. Iakttagelserna utgör enligt regeringens mening dock inte tillräckliga skäl för att i nuläget verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Regeringen vidtar i stället andra åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionen tar upp.

I skrivelsen från regeringen behandlas även riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Regeringen avser inte vidta några åtgärder med anledning av tillkännagivandet.

– Glädjande besked och viktigt för alla mindre företag. Vi hoppas nu framåt att även Sverige följer utvecklingen likt övriga EU-länder och höjer gränsvärdena för revisionsplikt. Då får vi ett attraktivt och tillväxtvänligt företagsklimat som skapar både nya företag och nya arbetstillfällen som grund för en positiv samhällsutveckling avslutar Roland Sigbladh.

Ta del av regeringens skrivelse här >>

Källa: regeringen.se
Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer

Ny verksamhetssatsning främjar kundrelationen

I höst lanserar Srf konsulterna en helt ny möjlighet för sina medlemmar och kunder. I digitaliseringens tidevarv skapas förändring... Läs mer
Tillbaka till startsidan