KlaraPapper har funnits i Östersund i fem år och har under den tiden vuxit från en person till 16 medarbetare. Här finns både redovisnings- och lönekonsulter.

– Vi har en blandad kundstock, säger Katarina Kauppi som är verksamhetschef i Åre/Östersund. Det är allt från små firmor till koncerner. I den här regionen är det en stor andel ägarledda företag och rådgivning är en viktig del i vår verksamhet. Det är en stor skillnad att vara konsult till ett företag där kontaktpersonen är en ekonomichef jämfört med ett ägarlett bolag. Att sätta sig in i kundens verksamhet är alltid viktigt men för ägarledda företag kan vår rådgivning bli väldigt bra om vi har god kännedom om verksamheten och är intervjuande i vår rådgivning. Då kan vi fånga upp tankar och idéer.

Region Jämtland/Härjedalen har insett att det lokala näringslivet behöver bra stöttning för att vara konkurrenskraftigt. Därför har man satt igång flera olika stödåtgärder för att utveckla affärer. De stödprojekt som Klara Papper är engagerade i är Timbanken, ett affärsutvecklingsstöd där företaget får fem kostnadsfria rådgivningstimmar, och Näringslivssupport som tillkommit på grund av coronapandemin. Hos KlaraPapper är det Therese Renström och Stina Utsi som ansvarar för dessa projekt.

Vad omfattar dessa stödåtgärder?
– Timbanken är fem kostnadsfria rådgivningstimmar med syfte att utveckla ett befintligt företag eller att få hjälp att starta upp ett nytt. De som vänder sig till oss behöver rådgivning inom det ekonomiska området. När det gäller Näringslivssupport så handlar det mer om rådgivning för att klara den nuvarande krisen och för att bevara sysselsättningen i regionen. För vår del handlar en stor del av frågorna om regeringens åtgärdspaket.

Vad innebär det här för er på Klara Papper?
– Åtgärderna är ju gratis för företagen och vi ställer upp till självkostnadspris. För oss är det bra marknadsföring samtidigt som vi vill bidra till att utveckla vårt lokala näringsliv. Det är vitt skilda frågeställningar så vi lär oss själva väldigt mycket på dessa rådgivningar, vi får en bredare kompetens. Vi får också kontakt med nystartade företag, många av dem med spännande företagsidéer. Flera av företagen vi ger råd till blir senare kunder hos oss.

Vad innebär stödåtgärderna för näringslivet?
– Näringslivssupporten kommer att finnas kvar året ut. Här i Jämtland ligger vi ju lite efter Stockholm avseende corona. Här har inte lika många blivit sjuka och de flesta kan fortfarande åka till sin arbetsplats för att jobba. Men vi är ett län som är väldigt beroende av turistnäringen så vi vet inte alls vad som händer i sommar. Regionen har länge varit bra på att stötta näringslivet genom olika åtgärder, se till att det finns rätt arbetskraft och relevanta utbildningar


Från vänster: Therese Renström, Katarina Kauppi och Stina Utsi.