Behovet av arbetskraft i löne- och redovisningsbranschen är stort, av flera anledningar. Dels ökar marknadens efterfrågan på tjänster och kompetens och dels är en stor del av yrkeskåren nära pensionsåldern. Därför är det glädjande att YH, yrkeshögskolan, i år blivit beviljade fler utbildningsplatser både inom löne- och redovisningsområdet.

– Vi har ett mycket bra samarbete med YH-skolorna, säger Zennie Sjölund hos Srf konsulterna. Bland annat samverkar vi med utbildningsledare för att se över kravbilden så att dessa överensstämmer med arbetsmarknadens behov. Flera av YH-skolorna plockar också in våra branschstandards som kurslitteratur. Vi försöker ha täta kontakter så att studenterna ska känna att det är naturligt att bli medlemmar hos oss.

Srf konsulterna har också inlett ett samarbete med LRF Konsult för att marknadsföra möjligheten till jobb i branschen och karriärvägarna till Auktoriserad Redovisningskonsult och Auktoriserad Lönekonsult. LRF Konsult gör besök hos de åtta största universiteten/högskolorna med ekonomiprogram och träffar studenter. Tillsammans lyfter vi fram rådgivarrollen, en yrkesroll där man kan vara med och påverka företagens ekonomiska utfall och lönsamhet – ett omväxlande och roligt framtidsyrke.


Zennie Sjölund

Tips till dig som söker fler medarbetare

1 >> Ta in praktikanter från YH-skolan. Detta är en ypperlig möjlighet att ”prova på” en person som du sedan kan anställa. YH-skolorna bjuder med jämna mellanrum in till arbetsmarknadsdagar där man som arbetsgivare kan erbjuda praktikplatser och jobb.

2 >> Rekrytera nyutexaminerade från universitet och högskola och skicka dem på några av Srf Utbildnings grundkurser så får du in dem i det praktiska arbetet på ett bra sätt. Även här bjuder skolorna in till arbetsmarknadsdagar dit du som arbetsgivare kan komma och rekrytera praktikanter och erbjuda anställning.

3 >> Våga rekrytera kompetens du själv saknar, kanske någon med högre teoretisk kompetens än dig själv. På det sättet satsar du framåt på medarbetare som kan avlasta dig och stärker också verksamhetens samlade kompetens och därmed också kundnyttan.

4 >> Att rekrytera en yngre person kan tillföra nya viktiga kunskaper och färdigheter inom it och de senaste digitala kommunikationskanalerna. Kunskaper som vi i digitaliseringens tidevarv behöver i alla verksamheter. Dessutom skapar en yngre person goda förutsättningar att ta in och lära sig de nya tekniska lösningarna till nytta för både verksamheten och era kunder.

5 >> Var en attraktiv arbetsgivare så kommer de bästa att vilja jobba hos dig. Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter och överhuvudtaget personer med god redovisnings- och lönekompetens är attraktiva på marknaden och kan i stor utsträckning själva välja vart de vill jobba.

6 >> Möjliggör utveckling för dina anställda. Idag är utvecklingsmöjligheter ett av de viktigaste kriterierna för vilken arbetsgivare man väljer. Att lära sig något nytt, att växa i sin yrkesroll och kunna erbjuda uppdaterad kompetens är winwin för både personal, den egna verksamheten och era kunder.

7 >> Social kompetens är en viktig egenskap att lyfta fram i en rekryteringsannons. Ett yrkesliv som konsult kräver att man gillar att möta människor och tycker det är kul att kommunicera, bygga långsiktiga kundrelationer och presentera resultat på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.

8 >> Rekrytera via sociala medier om du vill anställa framåtriktade personer. Samtidigt signalerar du att du är en modern arbetsgivare.