Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare med hjälp av Srf konsulterna och FAR. Dina synpunkter har varit viktiga för utredningen och glädjande kan vi notera att medlemmarna i Srf konsulterna varit överrepresenterade i enkäten.

Utredningens uppdrag var enligt regeringens direktiv att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i 49 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) i syfte att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uttag av skatter och avgifter, vilket i förlängningen har stor betydelse för att upprätthålla förtroendet för det svenska skattesystemet. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vilken uppfattning du som är verksam som Auktoriserad Redovisningskonsult har om vilken allmänpreventiv effekt regelverket om skattetillägg har haft och hur det uppfattas.

Mats Brockert

– Senast den 9 mars kommer Srf konsulterna att lämna ett remissvar på den promemoria där man föreslår hur lagen om beräkning av skattetillägg bör förändras, säger Mats Brockert, Srf konsulternas skatteexpert. Förslaget i promemorian grundar sig i viktiga avseenden på enkätresultatet. Det kommer dock att dröja ytterligare innan vi få ta del av hur lagändringen kommer att se ut. Vi bevakar utgången.

Tack till alla er som engagerat sig genom att delta i denna enkätundersökning. Det är ett bra sätt att ta vara på branschens goda kunskaper i lägen då landets främsta beslutandeorgan ska förbereda viktiga lagändringar.

Ta del av presentationen med enkätresultatet >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer
Tillbaka till startsidan