Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare med hjälp av Srf konsulterna och FAR. Dina synpunkter har varit viktiga för utredningen och glädjande kan vi notera att medlemmarna i Srf konsulterna varit överrepresenterade i enkäten.

Utredningens uppdrag var enligt regeringens direktiv att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i 49 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) i syfte att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uttag av skatter och avgifter, vilket i förlängningen har stor betydelse för att upprätthålla förtroendet för det svenska skattesystemet. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vilken uppfattning du som är verksam som Auktoriserad Redovisningskonsult har om vilken allmänpreventiv effekt regelverket om skattetillägg har haft och hur det uppfattas.

Mats Brockert

– Senast den 9 mars kommer Srf konsulterna att lämna ett remissvar på den promemoria där man föreslår hur lagen om beräkning av skattetillägg bör förändras, säger Mats Brockert, Srf konsulternas skatteexpert. Förslaget i promemorian grundar sig i viktiga avseenden på enkätresultatet. Det kommer dock att dröja ytterligare innan vi få ta del av hur lagändringen kommer att se ut. Vi bevakar utgången.

Tack till alla er som engagerat sig genom att delta i denna enkätundersökning. Det är ett bra sätt att ta vara på branschens goda kunskaper i lägen då landets främsta beslutandeorgan ska förbereda viktiga lagändringar.

Ta del av presentationen med enkätresultatet >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan