Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare med hjälp av Srf konsulterna och FAR. Dina synpunkter har varit viktiga för utredningen och glädjande kan vi notera att medlemmarna i Srf konsulterna varit överrepresenterade i enkäten.

Utredningens uppdrag var enligt regeringens direktiv att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i 49 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) i syfte att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uttag av skatter och avgifter, vilket i förlängningen har stor betydelse för att upprätthålla förtroendet för det svenska skattesystemet. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vilken uppfattning du som är verksam som Auktoriserad Redovisningskonsult har om vilken allmänpreventiv effekt regelverket om skattetillägg har haft och hur det uppfattas.

Mats Brockert

– Senast den 9 mars kommer Srf konsulterna att lämna ett remissvar på den promemoria där man föreslår hur lagen om beräkning av skattetillägg bör förändras, säger Mats Brockert, Srf konsulternas skatteexpert. Förslaget i promemorian grundar sig i viktiga avseenden på enkätresultatet. Det kommer dock att dröja ytterligare innan vi få ta del av hur lagändringen kommer att se ut. Vi bevakar utgången.

Tack till alla er som engagerat sig genom att delta i denna enkätundersökning. Det är ett bra sätt att ta vara på branschens goda kunskaper i lägen då landets främsta beslutandeorgan ska förbereda viktiga lagändringar.

Ta del av presentationen med enkätresultatet >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan