Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare med hjälp av Srf konsulterna och FAR. Dina synpunkter har varit viktiga för utredningen och glädjande kan vi notera att medlemmarna i Srf konsulterna varit överrepresenterade i enkäten.

Utredningens uppdrag var enligt regeringens direktiv att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i 49 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) i syfte att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uttag av skatter och avgifter, vilket i förlängningen har stor betydelse för att upprätthålla förtroendet för det svenska skattesystemet. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vilken uppfattning du som är verksam som Auktoriserad Redovisningskonsult har om vilken allmänpreventiv effekt regelverket om skattetillägg har haft och hur det uppfattas.

Mats Brockert

– Senast den 9 mars kommer Srf konsulterna att lämna ett remissvar på den promemoria där man föreslår hur lagen om beräkning av skattetillägg bör förändras, säger Mats Brockert, Srf konsulternas skatteexpert. Förslaget i promemorian grundar sig i viktiga avseenden på enkätresultatet. Det kommer dock att dröja ytterligare innan vi få ta del av hur lagändringen kommer att se ut. Vi bevakar utgången.

Tack till alla er som engagerat sig genom att delta i denna enkätundersökning. Det är ett bra sätt att ta vara på branschens goda kunskaper i lägen då landets främsta beslutandeorgan ska förbereda viktiga lagändringar.

Ta del av presentationen med enkätresultatet >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GDPR – Vad händer nu?

GDPR handlar om att värna den personliga integriteten. Risken för böter har varit en drivkraft som har givit ett... Läs mer

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet,... Läs mer

Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling... Läs mer

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin! Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande.... Läs mer

Revisionspliktens vara eller inte vara för småföretagare

Under de senaste veckorna har det återigen varit en diskussion om revisionsplikten och vilka företag som bör ha obligatorisk... Läs mer

App som förenklar företagandet

Bolagsverket har nyligen släppt en app där företagare kan se aktuella uppgifter om sitt företag. Bland annat finns möjlighet... Läs mer

Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög –... Läs mer

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer
Tillbaka till startsidan