Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

Resultatet från Srf konsulternas Pris- och löneenkät 2017

Srf konsulterna genomför med två års mellanrum sedan länge en enkät bland medlemmarna för att skapa statistik över hur priser och löner utvecklas inom redovisnings- och lönebranschen. Resultatet av 2017 års enkät är nu klart och presenteras nedan. Resultatet baseras på 704 antal svar.

Resultaten fördelas på både geografisk indelning samt konsulternas erfarenhet och auktorisation. I undersökningen frågar vi efter timpriser, vilket innebär att ingen påverkan har skett från byråer som har övergått till andra prismodeller, t ex fast pris.

Omsättning och byråstorlek

Byråernas omsättning och storlek fördelas relativt likartat över landet, där den vanligaste storleken är en byrå med 2-4 anställda både i storstad och i övriga landet. Den genomsnittliga årsomsättningen uppgår till ca 3,5 mkr och den mest noterbara skillnaden är att byråer utanför storstadsområdena har betydligt fler och mindre kunder i sin omsättning jämfört med storstadsregionerna. Genomsnittligt antal kunder i storstad uppgår till strax under 100 jämfört med antalet kunder utanför storstad som uppgår till drygt 200.

Genomsnitt för hela riket är en byrå med 4 anställda och 135 kunder som omsätter 3,6 mkr.

Timpriser

Prisnivåerna för olika tjänster har relativt låg spridning, och mest märkbart är att storstad har 10-20% högre priser än utanför storstadsregionerna. Detta är en naturlig följd av högre kostnadsläge inom storstad och den minde spridningen än tidigare inom regionerna kan ha påverkats av att den digitala utvecklingen med ökad användning av molnbaserade system har skapat större transparens och ökad arbetsdelning med kundföretagen.

Genomsnittspriserna för olika tjänster:

Bokföring: 609 kr/tim
Löneadministration: 627 kr/tim
Bokslut: 786 kr/tim
Årsredovisning: 819 kr/tim
Inkomstdeklaration: 887 kr/tim
Skatterådgivning: 837 kr/tim
Ekonomisk rådgivning: 808 kr/tim

Löner

Lönenivåerna är relativt lika över landet och samma typ av medarbetare har motsvarande lönenivå oavsett var i landet man arbetar. Ett visst mönster märks dock som innebär att skillnaderna mellan storstad och övriga landet ökar ju mera kvalificerad den anställde är, även om skillnaden inte är stor.

Den tydligaste skillnaden är att auktorisationen lönar sig för den anställde eftersom byråerna har ett stort behov av kvalificerade medarbetare och även då betalar mera för dessa. Skillnaderna mellan redovisnings- och lönekonsulter är mycket små och med samma mönster att auktorisation ger högre löneläge. Till viss del beror även detta på att auktorisationen kräver viss minsta praktiktid, vilket inne-bär att dessa medarbetare både har högre utbildning och längre erfarenhet.

Genomsnittliga löner för olika kategorier:

Redovisning  Lön
Assistent utan eget kundansvar 26 tkr/mån 26 tkr/mån
1-5 års erfarenhet utan auktorisation 29 tkr/mån 29 tkr/mån
Mer än 5 års erfarenhet utan auktorisation 32 tkr/mån 32 tkr/mån
Auktoriserad konsult 37 tkr/mån 36 tkr/mån
Byråledare 40 tkr/mån 40 tkr/mån

Statistiken visar att löneutvecklingen är ca 10-15% per 5-års period, samt att auktorisationen är värd ca 12-20% högre lön jämfört med motsvarande erfarenhet utan auktorisation. Orsaken är att dessa medarbetare har högre kompetensnivå och därmed kan skapa ökade intäkter för byrån.

Debiteringsgrad

Statistiken innehåller även information om debiteringsgraden för olika typer av medarbetare. Av detta framgår att debiteringsgraden för de flesta typer av medarbetare ligger mellan 78-83%, med mera kvalificerade medarbetare närmare intervallets övre nivå. Tydligast är att debiteringsgraden för byråledare är väsentligt lägre på drygt 70%. Orsaken är det ledningsansvar som medför att mycket tid går till interna arbetsuppgifter som inte kan debiteras på kunderna.

Här hittar du Srf konsulternas Pris- och löneenkät 2017 >> (Inloggning krävs)

Mikael-CarlsonText: Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan