Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Resultatet från Srf konsulternas Pris- och löneenkät 2017

Srf konsulterna genomför med två års mellanrum sedan länge en enkät bland medlemmarna för att skapa statistik över hur priser och löner utvecklas inom redovisnings- och lönebranschen. Resultatet av 2017 års enkät är nu klart och presenteras nedan. Resultatet baseras på 704 antal svar.

Resultaten fördelas på både geografisk indelning samt konsulternas erfarenhet och auktorisation. I undersökningen frågar vi efter timpriser, vilket innebär att ingen påverkan har skett från byråer som har övergått till andra prismodeller, t ex fast pris.

Omsättning och byråstorlek

Byråernas omsättning och storlek fördelas relativt likartat över landet, där den vanligaste storleken är en byrå med 2-4 anställda både i storstad och i övriga landet. Den genomsnittliga årsomsättningen uppgår till ca 3,5 mkr och den mest noterbara skillnaden är att byråer utanför storstadsområdena har betydligt fler och mindre kunder i sin omsättning jämfört med storstadsregionerna. Genomsnittligt antal kunder i storstad uppgår till strax under 100 jämfört med antalet kunder utanför storstad som uppgår till drygt 200.

Genomsnitt för hela riket är en byrå med 4 anställda och 135 kunder som omsätter 3,6 mkr.

Timpriser

Prisnivåerna för olika tjänster har relativt låg spridning, och mest märkbart är att storstad har 10-20% högre priser än utanför storstadsregionerna. Detta är en naturlig följd av högre kostnadsläge inom storstad och den minde spridningen än tidigare inom regionerna kan ha påverkats av att den digitala utvecklingen med ökad användning av molnbaserade system har skapat större transparens och ökad arbetsdelning med kundföretagen.

Genomsnittspriserna för olika tjänster:

Bokföring: 609 kr/tim
Löneadministration: 627 kr/tim
Bokslut: 786 kr/tim
Årsredovisning: 819 kr/tim
Inkomstdeklaration: 887 kr/tim
Skatterådgivning: 837 kr/tim
Ekonomisk rådgivning: 808 kr/tim

Löner

Lönenivåerna är relativt lika över landet och samma typ av medarbetare har motsvarande lönenivå oavsett var i landet man arbetar. Ett visst mönster märks dock som innebär att skillnaderna mellan storstad och övriga landet ökar ju mera kvalificerad den anställde är, även om skillnaden inte är stor.

Den tydligaste skillnaden är att auktorisationen lönar sig för den anställde eftersom byråerna har ett stort behov av kvalificerade medarbetare och även då betalar mera för dessa. Skillnaderna mellan redovisnings- och lönekonsulter är mycket små och med samma mönster att auktorisation ger högre löneläge. Till viss del beror även detta på att auktorisationen kräver viss minsta praktiktid, vilket inne-bär att dessa medarbetare både har högre utbildning och längre erfarenhet.

Genomsnittliga löner för olika kategorier:

Redovisning  Lön
Assistent utan eget kundansvar 26 tkr/mån 26 tkr/mån
1-5 års erfarenhet utan auktorisation 29 tkr/mån 29 tkr/mån
Mer än 5 års erfarenhet utan auktorisation 32 tkr/mån 32 tkr/mån
Auktoriserad konsult 37 tkr/mån 36 tkr/mån
Byråledare 40 tkr/mån 40 tkr/mån

Statistiken visar att löneutvecklingen är ca 10-15% per 5-års period, samt att auktorisationen är värd ca 12-20% högre lön jämfört med motsvarande erfarenhet utan auktorisation. Orsaken är att dessa medarbetare har högre kompetensnivå och därmed kan skapa ökade intäkter för byrån.

Debiteringsgrad

Statistiken innehåller även information om debiteringsgraden för olika typer av medarbetare. Av detta framgår att debiteringsgraden för de flesta typer av medarbetare ligger mellan 78-83%, med mera kvalificerade medarbetare närmare intervallets övre nivå. Tydligast är att debiteringsgraden för byråledare är väsentligt lägre på drygt 70%. Orsaken är det ledningsansvar som medför att mycket tid går till interna arbetsuppgifter som inte kan debiteras på kunderna.

Här hittar du Srf konsulternas Pris- och löneenkät 2017 >> (Inloggning krävs)

Mikael-CarlsonText: Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan