Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Resultatet från Srf konsulternas Pris- och löneenkät 2017

Srf konsulterna genomför med två års mellanrum sedan länge en enkät bland medlemmarna för att skapa statistik över hur priser och löner utvecklas inom redovisnings- och lönebranschen. Resultatet av 2017 års enkät är nu klart och presenteras nedan. Resultatet baseras på 704 antal svar.

Resultaten fördelas på både geografisk indelning samt konsulternas erfarenhet och auktorisation. I undersökningen frågar vi efter timpriser, vilket innebär att ingen påverkan har skett från byråer som har övergått till andra prismodeller, t ex fast pris.

Omsättning och byråstorlek

Byråernas omsättning och storlek fördelas relativt likartat över landet, där den vanligaste storleken är en byrå med 2-4 anställda både i storstad och i övriga landet. Den genomsnittliga årsomsättningen uppgår till ca 3,5 mkr och den mest noterbara skillnaden är att byråer utanför storstadsområdena har betydligt fler och mindre kunder i sin omsättning jämfört med storstadsregionerna. Genomsnittligt antal kunder i storstad uppgår till strax under 100 jämfört med antalet kunder utanför storstad som uppgår till drygt 200.

Genomsnitt för hela riket är en byrå med 4 anställda och 135 kunder som omsätter 3,6 mkr.

Timpriser

Prisnivåerna för olika tjänster har relativt låg spridning, och mest märkbart är att storstad har 10-20% högre priser än utanför storstadsregionerna. Detta är en naturlig följd av högre kostnadsläge inom storstad och den minde spridningen än tidigare inom regionerna kan ha påverkats av att den digitala utvecklingen med ökad användning av molnbaserade system har skapat större transparens och ökad arbetsdelning med kundföretagen.

Genomsnittspriserna för olika tjänster:

Bokföring: 609 kr/tim
Löneadministration: 627 kr/tim
Bokslut: 786 kr/tim
Årsredovisning: 819 kr/tim
Inkomstdeklaration: 887 kr/tim
Skatterådgivning: 837 kr/tim
Ekonomisk rådgivning: 808 kr/tim

Löner

Lönenivåerna är relativt lika över landet och samma typ av medarbetare har motsvarande lönenivå oavsett var i landet man arbetar. Ett visst mönster märks dock som innebär att skillnaderna mellan storstad och övriga landet ökar ju mera kvalificerad den anställde är, även om skillnaden inte är stor.

Den tydligaste skillnaden är att auktorisationen lönar sig för den anställde eftersom byråerna har ett stort behov av kvalificerade medarbetare och även då betalar mera för dessa. Skillnaderna mellan redovisnings- och lönekonsulter är mycket små och med samma mönster att auktorisation ger högre löneläge. Till viss del beror även detta på att auktorisationen kräver viss minsta praktiktid, vilket inne-bär att dessa medarbetare både har högre utbildning och längre erfarenhet.

Genomsnittliga löner för olika kategorier:

Redovisning  Lön
Assistent utan eget kundansvar 26 tkr/mån 26 tkr/mån
1-5 års erfarenhet utan auktorisation 29 tkr/mån 29 tkr/mån
Mer än 5 års erfarenhet utan auktorisation 32 tkr/mån 32 tkr/mån
Auktoriserad konsult 37 tkr/mån 36 tkr/mån
Byråledare 40 tkr/mån 40 tkr/mån

Statistiken visar att löneutvecklingen är ca 10-15% per 5-års period, samt att auktorisationen är värd ca 12-20% högre lön jämfört med motsvarande erfarenhet utan auktorisation. Orsaken är att dessa medarbetare har högre kompetensnivå och därmed kan skapa ökade intäkter för byrån.

Debiteringsgrad

Statistiken innehåller även information om debiteringsgraden för olika typer av medarbetare. Av detta framgår att debiteringsgraden för de flesta typer av medarbetare ligger mellan 78-83%, med mera kvalificerade medarbetare närmare intervallets övre nivå. Tydligast är att debiteringsgraden för byråledare är väsentligt lägre på drygt 70%. Orsaken är det ledningsansvar som medför att mycket tid går till interna arbetsuppgifter som inte kan debiteras på kunderna.

Här hittar du Srf konsulternas Pris- och löneenkät 2017 >> (Inloggning krävs)

Mikael-CarlsonText: Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan