Tidningen Konsulten
Lördag 23 September 2017

Resultatet från vårens redovisningskonsultexamen

107 entusiastiska deltagare skrev den senaste Redovisningskonsultexamen den 25 april 2017. Av dessa var 81 deltagare från Srf konsulterna, varav 54 fick godkänt på hela eller den del av tentamen de skrev.

Vid en analys av resultatet visade det sig att totalt 35 av de 56 deltagarna som skrev hela tentamen fick godkänt resultat på båda eller en av delarna. Det blev hela 62,5 procent.

Av de som skrev endast del av tentamen blev 20 av de 25 tentanderna godkända. Hela 80 procent.

Vi välkomnar våra nya Auktoriserade medlemmar till förbundet och är övertygade om att de kommer att bidra och vara till stor nytta för nationellt och internationellt företagande.

Delar av Redovisningskonsultexamen, presenterat med exempelsvar, kommer att offentliggöras på Srf konsulternas webbplats i juni 2017.

Nya medlemmar som träder in i yrkesrollen som Auktoriserade Redovisningskonsulter behövs och vi ser att efterfrågan fortfarande är mycket stor. Branschen kommer under en lång tid framöver ha en brist på nya yrkesutövare, då det fortfarande pågår ett generationsskifte i yrkeskåren, vilket är viktigt för att kunna svara upp mot framtidens marknadsbehov.

Nästa tillfälle att skiva redovisningskonsultexamen är den 25:e och 27:e september. För mer information se www.srfkonsult.se

Text: Helen Bäckqvist, Auktoriserad Redovisningskonsult hos Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya... Läs mer

Finalisterna i Årets Auktoriserade konsulter 2017

Nu är de tre slutnominerade i vardera kategorin Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult utsedda. Juryn består av... Läs mer

Förbud mot diskriminering även för småföretagare

Regeringen har beslutat om att lägga en proposition till riksdagen om förstärkt förbud mot diskriminering. Det innebär att även... Läs mer
Tillbaka till startsidan