Utsedd till Månadens konsult inom Accountor i oktober 2020 får Mikael Svensson, 52, extremt gott betyg från ledningen. Han beskrivs som ”…en stor tillgång för Accountor med sin oerhörda kompetens och kunnighet inom skatt och bolagsfrågor. Han sätter Accountor framför jaget och lever våra värdeord respekt, tillit, mod och framtid varje dag.”

Bakom den kompetens finns en utbildning till Civilekonom, ett antal år på Skatteverket som handläggare och skatterevisor, en tjänst som revisor på Deloitte och så övergången till Lag & Taxering, Matrisen och Accountor (efter deras köp av Matrisen) och karriären som Auktoriserad Redovisningskonsult.

– Jag insåg att jag tyckte att det var roligare att hjälpa företagen i deras pågående verksamhet i stället för att komma in i efterhand och arbeta med revisionen. Just den möjligheten att vara nära kunderna och verkligen hjälpa dom i stort som smått finns här på Accountor. Skulle någon hos oss behöva hjälp med en speciell fråga har vi en egen Advisory-grupp, där jag ingår. Sådan back up är det svårt för mindre byråer att ha. Jag tror den tryggheten också lockar studenterna, konstaterar Mikael Svensson.

Påverkan

På frågorna om värdet av att vara Auktoriserad Redovisningskonsult och vad Srf konsulterna ska slå vakt om för att ytterligare öka sin relevans svarar Mikael att auktorisering är en vedertagen kvalitetsstämpel han verkligen vill ha och att påverkansarbetet gentemot myndigheter och lagstiftare är centralt. Han och kollegan Erik Strömberg på Accountor har bland annat varit delaktiga i ett remissvar via Srf konsulterna.

– Sedan är ju bra utbildningar viktiga, så klart. Men det är ju liksom en självklarhet. Nu har jag jobbat några år, om man säger så, och reglerna för företagare blir inte enklare, trots att det är vad myndigheterna hela tiden pratar om. Snarare tvärt om. Så att fortsätta lobba för förenklingar är viktigt.

– Ett mer personligt önskemål är att Fickdata-skriften kommer tillbaka, det var jättebra att ha med sig alla viktiga procentsatser i fickan. Ja, jag vet all information finns digitalt och att den förhoppningen avslöjar min ålder – men det bjuder jag på. Den var suveränt praktisk.

Brett tjänsteutbud

Accountor har tjänster inom redovisning, lön, rekrytering och interimstjänster, företagsrådgivning, HR-tjänster och utbildning. Mikael Svensson arbetar som Auktoriserad Redovisningskonsult och senior rådgivare inom skatt och redovisning. Han håller också i interna utbildningar.

– Som alla andra på Accountor har jag möjlighet att växla över till ett annat fält genom vidareutbildning. Men jag trivs alldeles för bra med mina nuvarande arbetsuppgifter och min frihet under ansvar för att göra det, säger Mikael Svensson och avslutar:

– Det ligger närmare till hands att jag skaffar spetskompetens inom något nytt område inom mina fält; konsekvenserna av nya, automatiserade redovisningssystem eller hur företagen kan tjäna på bättre hållbarhetsredovisning och samtidigt minska sin miljöpåverkan till exempel.