Den som valt Rex 2.0 i tryckt version får den under januari. Den digitala versionen släpps samtidigt och nås via Mina sidor på Srf konsulternas hemsida.

– En nyhet gäller hemarbete, som blivit allt vanligare i spåren av pandemin. Vi har förstärkt skrivningen vad gäller tystnadsplikt och sekretess. Samma regler gäller hemma som på kontoret. Material får inte ligga framme så att exempelvis barn, vänner eller familjemedlemmar kan läsa det. Allt ska läggas undan, helst låsas in. Datorns innehåll ska skyddas med starkt lösenord, berättar Mikael Carlson.

Överlämna SIE-filer

En annan nyhet i Rex 2.0 gäller kundens SIE-filer när kunden byter byrå. De informationstäta filerna är man inte skyldig att lämna över till kundens nya byrå, men det rekommenderas starkt att man gör så. Utan att krångla.

– Det är en branschetisk fråga. Redovisningskonsulter ska, i alla aspekter, vara enkla och professionella att samarbeta med. Kundens önskan kommer först. Att inte lämna över SIE-filer innebär att kunden måste betala för onödigt merarbete hos sin nya byrå, vilket varken gör kunden glad eller positivt inställd till redovisningskonsulter i allmänhet. Man ska också komma ihåg att det tids nog kommer en kund och byter till vår byrå, och då vill vi gärna ha SIE-filerna för vår egen och vår nya kunds räkning, säger Mikael Carlson

Snabbare uppdatering

Beslutet att sluta trycka Rex baserar sig på att allt fler väljer den digitala varianten, att den digitala är lättare att uppdatera och dessutom inte kräver resurser i form av pappersproduktion, tryck och distribution.

Petra Lagnehag Zars, Marknadschef Srf konsulterna, konstaterar att all litteratur organisationen ger ut finns digitalt på Mina sidor. Även uppdateringen av Srf Redovisning 2022 i vår kommer självfallet i en digital version. Bland utbudet kan också nämnas Bas-böckerna, Bokslutsboken och Bokföringsboken.

– Auktoriserade Redovisningskonsulter har haft möjlighet att välja om de vill ha Srf Redovisning 2022 i skriftlig eller digital form, på samma sätt som de valde vilken version av Rex 2.0 de föredrar, säger Petra Lagnehag Zars.