Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras, det beslöt riksdagen under tisdagen. Ändringen ger en tidsfrist som får stor betydelse för lönebranschens pressade arbetssituation:

– Det är en stor vinst för våra medlemmar, säger Zennie Sjölund, branschansvarig för lönefrågor vid Srf konsulterna, som arbetat hårt för ändringen.

Tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor – det är justeringen som görs i lagen. Den nya lagen börjar gälla redan nu på måndag den 6 juli. Ta del av riksdagens beslut och betänkande

Förslaget väcktes i skatteutskottet, och hade således ett brett stöd från start. Det var därför ett väntat beslut. Men det var precis att det hanns med, beslutet togs vid sista mötet i skatteutskottet innan riksdagen stänger för sommaren.

Den arbetsgivare som preliminärt beviljats stöd för korttidsarbete måste göra en avstämning hos Tillväxtverket inom en viss tid för att det slutliga stödet ska kunna fastställas.

Den tidigare gränsen på två veckor förlängs nu till fyra veckor.

Srf konsulterna har varit aktiva i frågan kring korttidsarbete och bland annat framfört behovet om förlängd tid skriftligt till Tillväxtverket.

– Vi tyckte inte att vi nådde fram, så vi begärde ett möte och förde fram frågan igen. Vi har också tillskrivit politikerna i utskottet, något som hänvisas till i betänkandet, säger Zennie Sjölund.


Zennie Sjölund Foto: Malin Sydne

För Srf konsulternas medlemmar är det här en stor vinst:

– Det innebär att de får en mycket längre period att göra avstämningar på, som tar mycket tid och kraft i anspråk. Nu när det dessutom är semestertider har det betydelse, säger Zennie Sjölund.

Lönekonsulterna har varit mest pressade av alla Srf konsulternas medlemmar under coronapandemin.

– Nästan alla åtgärder är kopplade till lön, såsom sjuklönekostnaderna och korttidsarbetet. Lönekonsulterna skapar förutsättningar för att omsätta åtgärderna i praktiken. Därför har vi till exempel skapat en branschkod för korttidsarbete i löneprocessen tillsammans med Srf Lönsam, Srf konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna. Vi började jobba med det här redan den 12 mars, säger Zennie Sjölund, som är glad att medlemmar och övriga lönebranschen nu fått en lättnad i semestertid:

– Vårt arbete med att nå fram har gett resultat. Beslutet är kulmen på något vi jobbat väldigt hårt med, det här är en av de frågor som ställt till det. Det känns bra att vi nu har ett samarbete med Tillväxtverket.

Lönekonsulterna har 700 centrala kollektivavtal att hålla reda på, till det kommer de företag som inte har kollektivavtal men som också korttidspermitterar.

Alla åtgärder som förenklar och köper tid är viktiga i ett sådant läge.