Nyckel till framgång är flera och en person som under tre decennier har hjälpt byråer att nå toppresultat är Rob Nixon. Mannen från Australien som numera är en av de främsta rådgivarna i världen inom redovisningsbranschen. Han har med sin strategier och verktyg hjälpt byråer i över 20 länder att förbättra och göra sin verksamhet mer lönsam. Srf konsulterna hade förmånen att i ett exklusivt möte på Visma Spcs ABs event Forward 2016 få känna Mr Nixon på pulsen.

Ta betalt på rätt sätt

Med ökad digitalisering och teknik ställs det allt högre krav på att redovisningskonsulter kliver in i rådgivningsrollen. För att vara en konkurrenskraftig aktör i framtiden behöver såväl affärsmodell som inställning till yrkets inriktning ändras, enligt Rob Nixon. Redovisningskonsulter är en ”natural trusted adviser to business”. Utmaningen är att ta betalt på rätt sätt. Det kommer att ställa krav på nya affärsmodeller.

Nätverka

När frågan ställdes kring hur den nya resan ska ta fart kommer hinder i tid och resurser i fokus. Srf konsulternas medlemmar har redan i många fall svårt att hinna med. Det råder brist på resurser i form av tid och pengar. Vad säger Rob Nixon om det? Hans uppfattning är att det inte finns något alternativ än att investera för att vara konkurrenskraftig. De byråer som inte gör det riskerar att bli dinosaurier. När den egna kompetensen inte räcker till så är rådet att ta hjälp av andra. Nätverka, leta efter exempel on-line. Vissa delar av verksamheten kan eventuellt läggas ut via off-shorehantering. Srf konsulterna måste samla och driva frågan framförallt för de många små medlemsföretagen. De större byråerna har fördel just för att de är fler personer som kan driva frågorna.


Srf konsulternas Katarina Hedström Klarin, förbundsordförande och Roland Sigbladh, förbundsdirektör fick en pratstund med Rob Nixon (mitten) under Forward 2016.

Lita på systemen

Automationen medför att de tydliga bokföringstjänsterna ersätts av ja, vad då? Rådgivning. Något som redan görs idag, men där det viktiga är att ta rätt betalt. Enligt Rob är den avgörande faktorn att ta betalt för tjänsten snarare än per timme. Tiden frigörs för rådgivning men vad händer med kompetensen kring bokföring om systemen sköter bokföringen? Enligt Rob blir den inte lika avgörande för redovisningskonsulten. Om vi litar på förarlösa bilar så måste vi lita på systemen. Grundutbildningarna blir väldigt viktiga. Men lika viktigt blir organisationer som Srf konsulterna som på olika sätt ser till att redovisningskonsulter upprätthåller sin kompetens. En utmaning är återväxten till yrket. Den traditionella vägen med upplärning av nya anställda med till exempel registrering av fakturor försvinner om systemen automatiserar bokföringsprocessen. Det här kommer att ställa krav på nytt ledarskap.