Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Rykande åtgång på platserna vid K-kurser

Från och med 1 januari i år är det som bekant obligatoriskt att redovisa enligt något av K-regelverken. De kurser SRF anordnar när det gäller K-regelverken blir snabbt uppbokade. Nu är det skarpt läge för företagen att välja regelverk och alla i redovisningsbranschen står inför nya utmaningar.

En kurs som genomförs vid flera tillfällen och på olika platser under våren är ”K2-att upprätta årsredovisning enligt K2-reglerna”. Att det fortfarande finns ett stort behov hos landets redovisningskonsulter att lära sig mer i ämnet vittnar de snabbt uppbokade platserna om. Kurstillfället i Malmö i januari var inget undantag – lokalen var fullsatt av djupt koncentrerade deltagare.

Lärare vid kursen var Sven-Inge Danielsson och Per Lindblom. Både mycket omtyckta och väl insatta i ämnet. En förklaring till det fortsatt stora intresset för, och behovet av, kurser gällande K2 ger Per Lindblom:

– Nu när redovisningskonsulterna börjar arbeta praktiskt med K2 så dyker det upp en och annan fråga som man inte tänkt på tidigare. Nu måste de börja granska vad som faktiskt står i lag och norm mer kritiskt för att kunna upprätta boksluten på rätt sätt. Vi har under våren fått sätta in flera extra kurser, så stor är efterfrågan.

Verkliga exempel

Kursen är indelad i två avsnitt. Halva dagen fokuserar man på bokslutsregler och andra halvan ägnas åt att praktiskt upprätta årsredovisning enligt K2.

– Att upprätta årsredovisning enligt K2 är i teorin väldigt enkelt, säger Per Lindblom. Det är bara att följa vad som står i lagen. Det som gör det svårt är att de flesta inte vet vad som står i lagen. När vi går igenom lagtexten är det flera som faktiskt blir lite omskakade.

– Under kursdagen beskriver vi 22 olika händelser, tagna ur verkligheten, fortsätter Per Lindblom. Det är händelser som utlöser någon form av reaktion i den finansiella rapporten. Deltagarna ska, genom att följa regelverket, klura ut vilka effekter dessa händelser får i K2. Eftersom K2 är regelbaserat finns lösningen i lagtexten och det allmänna rådet.

– Vi har med flit valt ut relativt svåra uppgifter, fortsätter Per. Det är ingen idé att öva på för enkla frågor, det är vi övertygade om att redovisningskonsulterna löser ändå. De flesta som går våra kurser är väldigt erfarna.

Fokus på kundnytta

– Vårt mål är att deltagarna ska ha bra begrepp om vad som är obligatoriskt och vad som är en frivillig upplysning, berättar Per vidare. Vi rekommenderar att redovisningskonsulten verkligen ska ta ställning till när det är kundnytta att ta med mer information i årsredovisningen än vad lagen och K2 kräver. Här gäller det att kommunicera med kunden, redogöra för vilka val man har och hur man ska förhålla sig till dem.

K2 är regelbaserat, vilket betyder att man måste läsa på i regelverket för att förstå vad som gäller. Kan man det är processen enkel att följa.

– Vi försöker tydliggöra skillnaden på att producera en årsredovisning och att upprätta en. Att upprätta en årsredovisning handlar om att vara aktiv i processen och förstå vad man gör. Inte bara tanka in uppgifter i ett program och nöja sig med det som kommer ut. Vi har fått väldigt bra utvärdering efter våra kurser och jag är övertygad om att deltagarna kommer att lösa den här uppgiften galant, avslutar Per Lindblom.

Så här tycker några av deltagarna:

Marie Olofsson, Redovisningsbyrån Tranan, Traryd

Jag tycker att det var en mycket nyttig kurs. Vi fick inte bara lära oss att något ändrats utan fick också jobba rent praktiskt, vilket gör att jag kan använda mina nya kunskaper direkt. Jag har bland annat gått SRFs Nyhetsdagar tidigare där K-regelverken varit en del av programmet men tyckte det var svårt att ta till mig när det var relativt långt kvar innan jag skulle börja använda mig av det. Nu är det nödvändigt att lära sig det nya och då går det också lättare.

Det som är svårast med nytt regelverk är att de gamla kunskaperna ställs på ända, man måste börja tänka på ett annat sätt. K2 ska ju innebära förenklingar men att lära nytt är inte alltid enkelt. Med tiden blir det så klart bättre, när man lärt sig och förstår förenklingsprinciperna.

I samband med årets bokslut, som i de flesta fall upprättas enligt gamla regler, kommer vi att fundera på effekterna framöver när vi går över till K2 så att vi är väl förberedda och kan upplysa kunderna om vad som kommer. Att ta sig an förändringar tycker jag ändå är bra, det är ett sätt att utvecklas i sitt yrke.

Håkan Berggren, Redovisningsbyrån Håkan Berggren, Växjö

– Det här var en mycket bra kurs och upplägget med grupparbeten fungerade över förväntan. Vi fick bra stöd av kursledarna. Jag har upplevt kurserna i SRFs regi väldigt givande från första stund. Att jag nu valde att gå en kurs i att upprätta årsredovisningar i K2 beror ju på att de är synnerligen aktuellt. De kunder som har bokslut 30 april ska ju in i det här nya regelverket. Jag har börjat anpassa boksluten enligt K2, det gäller mina kunder som har bokslut sista augusti och sista december. Allt eftersom få man börja tänka om och plocka in vissa detaljer. Precis som när årsredovisningslagen kom så tror jag att det tar några år innan allt har fallit på plats när det gäller K2. Hittills har jag inte fått någon reaktion från mina kunder. I stor sett alla kommer att passa inom ramen för K2 så det är också det regelverket jag kommer att hålla mig till i första hand.

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan