– Nu har vi den kultur vi vill ha på företaget, där vi är kommunikativa och proaktiva gentemot kunderna. Men att nå hit och fortsätta växa är inte enkelt. En del av vår lösning är att bygga strukturer och rutiner för precis allt, berättar bolagets VD och grundare Martin Krus, Srf Auktoriserad Redovisningskonsult och certifierad affärsrådgivare.

Bolaget har idag en 30-sidig manual med rutiner. Där beskrivs bland annat hur kontakter med egna och andras kunder ska hanteras. Öppenhet och flexibilitet poängteras i varje steg. Liksom vikten av att alltid tänka ett steg till, informera och föreslå nya, bättre lösningar. Och att ta kontakt med kunderna regelbundet. Det uppskattas inte minst under den pågående pandemin.

– Men det proaktiva sättet att jobba passar inte alla. Sedan starten har ett 40-tal personer jobbat hos oss, nu är de 17 bästa kvar. Sedan vi fokuserade på större kunder är vår tillväxt stabilare. Små bolags redovisning automatiseras i så hög grad att det inte blir mycket business kvar. Även om vissa informationsflöden för större bolag också automatiseras kommer de alltid att behöva en trygg, kompetent partner som kan ge råd.

De flesta medarbetarna på KAM Redovisning har vässat sina kunskaper inom bolaget och utbildningar hos Srf konsulterna. Så även Martin Krus. Dagen efter intervjun ska han och en kollega gå Lönehantering 4.

– Srf konsulterna har kurser av bra kvalitet och auktorisation på hög nivå. Innan vi skulle ta in en ny, större kund fick vi en direkt fråga om vi hade medarbetare med Srf auktorisation. Så det har utan tvekan ett stort värde på marknaden.

Visionen till 2025 är att växa till 25 medarbetare, som jobbar allt mer digitalt. Tillväxten sker bland annat med input från finska investmentbolaget Solwers OY, som nu äger halva bolaget och förbereder det inför en börsnotering. Martin berättar:

– Inget stort går att genomföra om man är ensam. Man behöver nya erfarenheter, kunskaper och kontakter. Det skapar stolthet hos medarbetarna att vi ingår i ett större sammanhang. När vi hade bäst EBIT-resultat i gruppen blev det feststämning på kontoret. Sådant är också väldigt viktigt. Jag har även personligen ett stort intresse för börshandeln och hur bolagen som finns där är organiserade och styrs.