Tidningen Konsulten
Lördag 23 September 2017

Så nöjda är våra medlemmar

Srf konsulternas årliga medlemsundersökning har genomförts bland både Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Vi kan konstatera att våra medlemmar i stort är fortsatt mycket nöjda med Srf konsulternas arbete, men att det också finns några saker vi kan bli ännu bättre på.

När det gäller lönekonsulter så genomfördes undersökningen för andra gången medan den för redovisningskonsulter genomförts ända sedan 2011. De tre huvudfrågorna; Hur nöjd är du med medlemskapet, Skulle du rekommendera andra att bli medlemmar och Kommer du att fortsätta vara medlem, ligger till grund för det NMI (Nöjd MedlemsIndex) som räknats fram. För lönekonsulter blev det en höjning från 7,4 (2015) till 7,7 (2016), där målet var satt till 7,8 så vi nådde nästa ända fram. För redovisningskonsulter blev det tyvärr en lite sänkning från 7,6 (2015) till 7,5. Även för denna yrkeskategori var målet satt till 7,8.

– Med tanke på den systemimplementering som krävt stort tålamod av både personal, medlemmar och kursdeltagare under 2016 så är vi mycket nöjda med resultatet, säger Petra Lagnehag Zars som är marknadschef hos Srf konsulterna. Det tar tid innan ett nytt system justerats in på alla fronter och det arbetas löpande med förbättringar i kundgränssnittet på webben.

En av frågorna till lönekonsulterna löd: ”Hur nöjd är du med Srf konsulternas arbete med utvecklingen av lönekonsultens yrkesroll?”. På denna fråga svarade över 70 procent att de var mycket nöjda och så många som 35 procent gav allra högsta betyg, 10 på en 10-gradig skala. Mycket roligt att få sådan feedback!

De områden som enkätbesvararna tycker det är viktigast att Srf konsulterna jobbar med är att informera om nyttan med en auktoriserad konsult kontra en som inte är auktoriserad, marknadsföra de auktoriserade konsulterna bättre och bevaka branschfrågor i Sverige. Detta gäller både löne- och redovisningskonsulter. Detta kommer också att få ännu större fokus framöver.

I en branschorganisation är så klart inte allt guld och gröna skogar. Några negativa saker tar vi naturligtvis till oss av. Det är bland annat det återkommande önskemålet att erbjuda fler kurser för lönekonsulter och fler kurser för konsulter som jobbat länge i branschen. Något som utbildningsverksamheten ständigt arbetar för att kunna leverera. Några tycker också att det är för lång svarstid på vår frågesupport.

– Gällande vår frågeservice så får många svar samma dag eller dagen efter. Dock kommer det in en hel del komplicerade frågor som kräver en del efterforskning, vilket såklart innebär lite längre svarstider. Frågor på den kvalificerade nivå som vi hanterar skulle vi inte kunna besvara på telefon, säger Petra Lagnehag Zars.

I enkätresultatet kan även utläsas att många medlemmar inte har koll på de förmåner som ingår i medlemskapet hos Srf konsulterna. Ett hett tips är att titta in på Mina sidor och medlemssidorna på srfkonsult.se för att se vad ditt medlemskap omfattar, så att du inte går miste om något värdefullt!

Text: Tina Sjöström

 

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya... Läs mer

Finalisterna i Årets Auktoriserade konsulter 2017

Nu är de tre slutnominerade i vardera kategorin Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult utsedda. Juryn består av... Läs mer

Förbud mot diskriminering även för småföretagare

Regeringen har beslutat om att lägga en proposition till riksdagen om förstärkt förbud mot diskriminering. Det innebär att även... Läs mer
Tillbaka till startsidan