Vad ska vi människor arbeta med i framtiden när robotar tar våra jobb? Konkurrensen mellan artificiell och mänsklig intelligens hårdnar i takt med utvecklingen. Enligt en rapport från Entreprenörskapsforum kommer dock inte AI-utvecklingen att förstöra arbetsmarknaden utan bidra till en omorganisering.

– När maskiner blir allt bättre på rutinbaserade uppgifter kommer människors arbete att bli mer kognitivt krävande vilket leder till ett ökat behov av kontinuerligt lärande, säger Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och författare till rapporten ”Människor, maskiner och framtidens arbete”.


Joakim Wernberg

– Vi går från en kunskapsekonomi till en lärandeekonomi där det handlar om att kontinuerligt utveckla de kognitiva förmågor som är unika för oss människor, fortsätter Joakim Wernberg. Han menar att framtidens arbetsuppgifter kommer att innebära en större andel av sådant arbete som inte är rutinbaserat. Den allt snabbare teknologiska utvecklingen kommer också att ställa högre krav på anpassningsförmåga och flexibilitet. Vilket i sin tur leder till ett löpande lärande. Det kommer alltså inte längre att räcka att utbildas i början av sin karriär.

– Det livslånga lärandet handlar inte bara om mer av den utbildning vi har idag utan vi måste skilja på grundläggande kompetens med lång hållbarhet och specifika spetskompetenser med högre omsättning.

Joakim Wernberg menar att utvecklingen på arbetsmarknaden och nya krav på utbildning kommer att kräva ett nytt politiskt helhetsgrepp för att ro i land. Man kan inte separera frågor om turordningsregler, kompetensomställning, utbildning och vidareutbildning utan allt måste utredas tillsammans om vi fortsättningsvis ska ha en fungerande arbetsmarknad där vi använder det bästa av både artificiell och mänsklig intelligens.

Källa: Entreprenörskapsform