Landén menar att man bör se på säkerhetsfrågorna runt sin kommunikation på internet ur två perspektiv. Dels hur jag skyddar mig och firman från en regelrätt attack från cyberbrottslingar, dels hur uppgifterna skyddas från de som inte bör ha tillgång till dem. Utöver det finns också kraven i GDPR på hur man exempelvis måste skydda kunduppgifter och bokföringslagen som säger att vissa uppgifter måste lagras i Sverige.

Enkelt och osäkert

– Det är alldeles för få som känner till, och agerar, enligt de lagar och regler som finns. Det beror främst på att man tror att skyddet från den som levererar tjänsten räcker. Dessutom är de tjänsterna, från exempelvis de stora amerikanska tech-jättarna, mycket enkla att använda vilket självfallet är lockande, menar Jesper Landén.

Ett av de tydligaste/värsta exemplen på oskyddade data finns i e-posten. En normal konversation kan studsa mellan ett flertal servrar jorden runt och ingen av parterna har en aning om vilka servrar det är, eller vilka som har tillgång till innehållet i dem.

Säker kommunikation

– Det har funnits enkla och säkra system på marknaden ett tag nu. Är inte systemen tillräckligt enkla kommer de aldrig att nå tillräckligt många. Jag, vi, tycker att den bästa lösningen är att man använder sig av ett system med automatisk och säker kryptering. Såväl när man laddar upp data i molnet som när man delar filer och skickar e-post, säger Jesper Landén och fortsätter:

– För digitala möten gäller att man håller sig till det man ska prata om och bara lagrar det som har betydelse för det jobb som ska göras, enligt riktlinjerna i GDPR. Och självfallet ska även det lagras krypterat.

Bland byråkunderna har Hyker kunder som Aspia, med 1 450 anställda, enmansföretag och allt däremellan. Gemensamt är att de valt Hykers krypteringslösning Konfident. Den innebär, enkelt uttryckt, att alla data krypteras av den som lägger upp informationen i molnet. Bara den som ska ha informationen kan sedan komma åt informationen med sin digitala nyckel. Allt går smidigt via valfri webbläsare. Hyker har inte tillgång till sina kunders data.

– Om det är helt, garanterat säkert? Det kan ingen säga om något. Men helt klart är att det är väldigt, väldigt säkert och att företagen i vår bransch hela tiden jobbar för att ligga före cyberbrottslingarna. Gör man inget är man helt öppen för en attack, och den här typen av kriminalitet ökar. Har man inget skydd är frågan egentligen inte om man kommer att utsättas för en attack utan när.