Under pandemin har många jobbat hemma och fortsätter göra det i viss utsträckning. Det man bör bära i minnet är att samma sekretessregler angående byråns och kundens material gäller i hemmet som på kontoret. Av det följer att IT-skyddet i hemmet ska vara på samma nivå som på kontoret. Det betyder bland annat säkra lösenord på nätverk, datorer och telefoner och rutiner för att inte öppna något från någon man inte känner till, se checklista nedan.

Cyberförsäkring

När det gäller försäkringsskyddet där hemma bör byrån säkra att företagsförsäkringen även gäller för medarbetarnas hemarbetsplatser. Hemförsäkringen täcker nämligen inte skador på företagets utrustning som används där, exempelvis dator eller telefon. Srf konsulternas klassiska kontorsförsäkring täcker även hemarbetsplatsen och kan ge ersättning vid bland annat inbrott och avbrott och ersätta förlust av kundens egendom.

– Går vi över till tilläggsförsäkringen Srf Cyberförsäkring skyddar den från skadeståndskrav byrån kan bli föremål för om personuppgifter eller bolagsinformation läckt ut, eller om byrån missat att underrätta berörda vars personuppgifter har läckt ut, berättar Carina Järnberg.

Cyberförsäkringen omfattar även incidenthantering. Du får snabbt hjälp att avhjälpa en incident och kan minimera konsekvenserna. Försäkringen omfattar dessutom byråns intäktsbortfall vid säkerhetsintrång.

– Vill någon veta mer om vår cyberförsäkring är det bara att slå en signal eller skicka ett mejl, säger Carina Järnberg. Du når henne på 010-483 80 68 eller 070-292 37 60 eller forsakring@srfkonsult.se.