– Säkerställ att ditt företag har en bra grundförsäkring som gäller även när du arbetar från din hemarbetsplats. Den kontorsförsäkring som Srf konsulterna erbjuder ersätter skador vid brand, inbrott, vattenskada, glas och rån även på hemarbetsplatsen. Försäkringen omfattar bland annat allrisk (drulleförsäkring), avbrott, samt kundens egendom. Observera att om du har företagets kontor i ditt hem, så täcker inte din hemförsäkring skador på egendom som tillhör företaget, säger Carina Järnberg, försäkringsansvarig hos Srf konsulterna.

Med tilläggsförsäkringen Srf Cyberförsäkring skyddar du dig från sådana skadeståndskrav som byrån skulle kunna bli föremål för i händelse av att personuppgifter eller bolagsinformation läckt ut, eller att byrån missat att underrättat berörda vars personuppgifter har läckt ut.

Cyberförsäkringen omfattar främst incidenthantering, så att du får hjälp att snabbt avhjälpa en it-incident och på så sätt minimera de konsekvenser som kan uppstå. Förutom incidenthantering, skadeståndskrav och försvarskostnader omfattar försäkringen dessutom byråns intäktsbortfall vid ett säkerhetsintrång.

Har du frågor kring din försäkring eller våra försäkringsmöjligheter? Välkommen att kontakta Carina Jernberg hos Srf konsulterna. Hon ser gärna över din befintliga försäkringslösning och hjälper dig hitta rätt lösning för dig och ditt företag. Fråga gärna Carina om Srf cyberförsäkring, som sedan några år blivit en av våra mest uppskattade tilläggsförsäkringar.

Carina når du på telefon 010-483 80 68 eller 070-292 37 60 eller via mejl till forsakring@srfkonsult.se