Konferensen var fullbokad och det fanns god representation från såväl myndigheter som näringsliv. Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden inledde konferensen med information om SBR. I samband med det lanserades den informationsfilm som tagits av fram av XBRL Sweden för att förklara begreppet SBR. Sedan tog konferensens moderator Mikael Eklund över och han fick börja med att introducera Inga Otmalm, direktör på Bolagsverket som i sin tur presenterade status på Bolagsverkets projekt kring digital inlämning av årsredovisningar. Projektet ligger väl i linje med tidsplanen, tester är igång och taxonomierna för K2 redovisningen har lanserat. Nu har Bolagsverket påbörjat arbetet med K3 redovisningen, vilket blir nästa steg i projektet. Digital inlämning av årsredovisning är ett projekt som har spänt över myndighetsgränserna och fördelen framkom inte minst i den avslutande paneldebatten där såväl SCB som Skatteverket lyfte fram hur de kommer att arbeta med XBRL i sin rapportering.  Den utveckling som har skett i samhället blev belyst av Lage Wikstrand som representant för såväl SIE-föreningen som programvaruleverantörerna. Fördelarna med standards som SIE för såväl rapportering som i byte av system och SIE som komplement i rapportering presenterades.

Att se SBR ur ett redovisningsperspektiv var Srf konsulternas bidrag till konferensen. Branschansvarig redovisning, Mikael Carlson, höll ett mycket uppskattat föredrag och det stärktes upp av David Wengbrand i en dialog kring SBR utvecklingen. David, i förra veckan utsedd till Årets Auktoriserade Redovisningskonsult, tog även teori till handling när han förevisade den egenutvecklade bokföringsappen Wrebit, en snackis på det mingel som följde efter konferensen. Far hade också ett pass där man redogjorde för arbetet med taxonomier för revisionsberättelsen och avslutade med att två medlemsföretag kort lyfte sin syn på SBR. Sist ut innan paneldebatten var en samlad presentation av informationsförädlarna, där vikten av strukturerat data för företag och samhälle underströks. I den avslutande paneldebatten med Skatteverket, SCB, Bolagsverket och Bokföringsnämnden framkom den enighet som råder i den arbetsgrupp som myndigheterna har kring digital inlämning av årsredovisning, och hur det verkligen lägger grund för framtida möjligheter. XBRL, API, standards och samverkan var ledorden för konferensen.

Presentationer från konferensen liksom filmen om SBR finns tillgängliga på xbrl.se