Tidningen Konsulten
Måndag 19 Mars 2018

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR – Standard Business Reporting och det var föreningens medlemmar som stod för innehållet.

Konferensen var fullbokad och det fanns god representation från såväl myndigheter som näringsliv. Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden inledde konferensen med information om SBR. I samband med det lanserades den informationsfilm som tagits av fram av XBRL Sweden för att förklara begreppet SBR. Sedan tog konferensens moderator Mikael Eklund över och han fick börja med att introducera Inga Otmalm, direktör på Bolagsverket som i sin tur presenterade status på Bolagsverkets projekt kring digital inlämning av årsredovisningar. Projektet ligger väl i linje med tidsplanen, tester är igång och taxonomierna för K2 redovisningen har lanserat. Nu har Bolagsverket påbörjat arbetet med K3 redovisningen, vilket blir nästa steg i projektet. Digital inlämning av årsredovisning är ett projekt som har spänt över myndighetsgränserna och fördelen framkom inte minst i den avslutande paneldebatten där såväl SCB som Skatteverket lyfte fram hur de kommer att arbeta med XBRL i sin rapportering.  Den utveckling som har skett i samhället blev belyst av Lage Wikstrand som representant för såväl SIE-föreningen som programvaruleverantörerna. Fördelarna med standards som SIE för såväl rapportering som i byte av system och SIE som komplement i rapportering presenterades.

Att se SBR ur ett redovisningsperspektiv var Srf konsulternas bidrag till konferensen. Branschansvarig redovisning, Mikael Carlson, höll ett mycket uppskattat föredrag och det stärktes upp av David Wengbrand i en dialog kring SBR utvecklingen. David, i förra veckan utsedd till Årets Auktoriserade Redovisningskonsult, tog även teori till handling när han förevisade den egenutvecklade bokföringsappen Wrebit, en snackis på det mingel som följde efter konferensen. Far hade också ett pass där man redogjorde för arbetet med taxonomier för revisionsberättelsen och avslutade med att två medlemsföretag kort lyfte sin syn på SBR. Sist ut innan paneldebatten var en samlad presentation av informationsförädlarna, där vikten av strukturerat data för företag och samhälle underströks. I den avslutande paneldebatten med Skatteverket, SCB, Bolagsverket och Bokföringsnämnden framkom den enighet som råder i den arbetsgrupp som myndigheterna har kring digital inlämning av årsredovisning, och hur det verkligen lägger grund för framtida möjligheter. XBRL, API, standards och samverkan var ledorden för konferensen.

Presentationer från konferensen liksom filmen om SBR finns tillgängliga på xbrl.se

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GPA UK Summit

När Global Payroll Association den 8 mars samlade den brittiska lönebranschen var det i anrika British Royal Institute i... Läs mer

Srf dagarna goes Wallmans

Nu börjar 2018 års upplaga av Srf dagarna ta form. Save the date 26-27 september och boka in dagarna... Läs mer

Profilen: Katrin Westling Palm

Alla vill inte bli betraktade som våra kunder Sedan den 1 november förra året har Skatteverket en ny generaldirektör,... Läs mer

SKATT: Skatteverkets nya syn på friskvårdsbidrag

Skattefriheten för motion- och friskvårdsförmån kan skilja sig åt beroende på om förmånen erbjuds av arbetsgivaren som naturaförmån eller... Läs mer

Ny ägarpartner i LRF Konsult

LRF Konsult är en av Sveriges ledande rådgivnings- och redovisningsbyråer med 75 000 kunder. För att fortsätta ligga i... Läs mer

SKATT: Nya lagar och regler att hålla koll på

Bakgrund Så här en bit in på de nya året ska jag inte ge mig in på att göra... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Ett nytt ifrågasatt ställningstagande från Skatteverket

Det kan många gånger vara svårt att bedöma hur en lagregel ska tolkas. Då kan det vara värdefullt att... Läs mer

Fördjupning: Intäkter vid försäljning av skog

Både Bokföringsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat sig om när avtal om avverkningsrätter ska intäktsredovisas. I denna artikel reder... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Bilia

Här står auktorisationen högt i kurs På Bilias löneavdelning i Malmö är över hälften av medarbetarna auktoriserade lönekonsulter. –... Läs mer

Lyftet: Profilering som synliggör din kompetens

Auktorisationen har på allvar börjat uppmärksammas som en kvalitetsstämpel av näringslivet. Allt fler förstår vikten av att anlita en... Läs mer
Tillbaka till startsidan