Tidningen Konsulten
Torsdag 19 Juli 2018

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR – Standard Business Reporting och det var föreningens medlemmar som stod för innehållet.

Konferensen var fullbokad och det fanns god representation från såväl myndigheter som näringsliv. Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden inledde konferensen med information om SBR. I samband med det lanserades den informationsfilm som tagits av fram av XBRL Sweden för att förklara begreppet SBR. Sedan tog konferensens moderator Mikael Eklund över och han fick börja med att introducera Inga Otmalm, direktör på Bolagsverket som i sin tur presenterade status på Bolagsverkets projekt kring digital inlämning av årsredovisningar. Projektet ligger väl i linje med tidsplanen, tester är igång och taxonomierna för K2 redovisningen har lanserat. Nu har Bolagsverket påbörjat arbetet med K3 redovisningen, vilket blir nästa steg i projektet. Digital inlämning av årsredovisning är ett projekt som har spänt över myndighetsgränserna och fördelen framkom inte minst i den avslutande paneldebatten där såväl SCB som Skatteverket lyfte fram hur de kommer att arbeta med XBRL i sin rapportering.  Den utveckling som har skett i samhället blev belyst av Lage Wikstrand som representant för såväl SIE-föreningen som programvaruleverantörerna. Fördelarna med standards som SIE för såväl rapportering som i byte av system och SIE som komplement i rapportering presenterades.

Att se SBR ur ett redovisningsperspektiv var Srf konsulternas bidrag till konferensen. Branschansvarig redovisning, Mikael Carlson, höll ett mycket uppskattat föredrag och det stärktes upp av David Wengbrand i en dialog kring SBR utvecklingen. David, i förra veckan utsedd till Årets Auktoriserade Redovisningskonsult, tog även teori till handling när han förevisade den egenutvecklade bokföringsappen Wrebit, en snackis på det mingel som följde efter konferensen. Far hade också ett pass där man redogjorde för arbetet med taxonomier för revisionsberättelsen och avslutade med att två medlemsföretag kort lyfte sin syn på SBR. Sist ut innan paneldebatten var en samlad presentation av informationsförädlarna, där vikten av strukturerat data för företag och samhälle underströks. I den avslutande paneldebatten med Skatteverket, SCB, Bolagsverket och Bokföringsnämnden framkom den enighet som råder i den arbetsgrupp som myndigheterna har kring digital inlämning av årsredovisning, och hur det verkligen lägger grund för framtida möjligheter. XBRL, API, standards och samverkan var ledorden för konferensen.

Presentationer från konferensen liksom filmen om SBR finns tillgängliga på xbrl.se

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer
Tillbaka till startsidan