Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR – Standard Business Reporting och det var föreningens medlemmar som stod för innehållet.

Konferensen var fullbokad och det fanns god representation från såväl myndigheter som näringsliv. Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden inledde konferensen med information om SBR. I samband med det lanserades den informationsfilm som tagits av fram av XBRL Sweden för att förklara begreppet SBR. Sedan tog konferensens moderator Mikael Eklund över och han fick börja med att introducera Inga Otmalm, direktör på Bolagsverket som i sin tur presenterade status på Bolagsverkets projekt kring digital inlämning av årsredovisningar. Projektet ligger väl i linje med tidsplanen, tester är igång och taxonomierna för K2 redovisningen har lanserat. Nu har Bolagsverket påbörjat arbetet med K3 redovisningen, vilket blir nästa steg i projektet. Digital inlämning av årsredovisning är ett projekt som har spänt över myndighetsgränserna och fördelen framkom inte minst i den avslutande paneldebatten där såväl SCB som Skatteverket lyfte fram hur de kommer att arbeta med XBRL i sin rapportering.  Den utveckling som har skett i samhället blev belyst av Lage Wikstrand som representant för såväl SIE-föreningen som programvaruleverantörerna. Fördelarna med standards som SIE för såväl rapportering som i byte av system och SIE som komplement i rapportering presenterades.

Att se SBR ur ett redovisningsperspektiv var Srf konsulternas bidrag till konferensen. Branschansvarig redovisning, Mikael Carlson, höll ett mycket uppskattat föredrag och det stärktes upp av David Wengbrand i en dialog kring SBR utvecklingen. David, i förra veckan utsedd till Årets Auktoriserade Redovisningskonsult, tog även teori till handling när han förevisade den egenutvecklade bokföringsappen Wrebit, en snackis på det mingel som följde efter konferensen. Far hade också ett pass där man redogjorde för arbetet med taxonomier för revisionsberättelsen och avslutade med att två medlemsföretag kort lyfte sin syn på SBR. Sist ut innan paneldebatten var en samlad presentation av informationsförädlarna, där vikten av strukturerat data för företag och samhälle underströks. I den avslutande paneldebatten med Skatteverket, SCB, Bolagsverket och Bokföringsnämnden framkom den enighet som råder i den arbetsgrupp som myndigheterna har kring digital inlämning av årsredovisning, och hur det verkligen lägger grund för framtida möjligheter. XBRL, API, standards och samverkan var ledorden för konferensen.

Presentationer från konferensen liksom filmen om SBR finns tillgängliga på xbrl.se

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya... Läs mer
Tillbaka till startsidan