Tidningen Konsulten
Söndag 17 December 2017

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR – Standard Business Reporting och det var föreningens medlemmar som stod för innehållet.

Konferensen var fullbokad och det fanns god representation från såväl myndigheter som näringsliv. Björn Rydberg, ordförande i XBRL Sweden inledde konferensen med information om SBR. I samband med det lanserades den informationsfilm som tagits av fram av XBRL Sweden för att förklara begreppet SBR. Sedan tog konferensens moderator Mikael Eklund över och han fick börja med att introducera Inga Otmalm, direktör på Bolagsverket som i sin tur presenterade status på Bolagsverkets projekt kring digital inlämning av årsredovisningar. Projektet ligger väl i linje med tidsplanen, tester är igång och taxonomierna för K2 redovisningen har lanserat. Nu har Bolagsverket påbörjat arbetet med K3 redovisningen, vilket blir nästa steg i projektet. Digital inlämning av årsredovisning är ett projekt som har spänt över myndighetsgränserna och fördelen framkom inte minst i den avslutande paneldebatten där såväl SCB som Skatteverket lyfte fram hur de kommer att arbeta med XBRL i sin rapportering.  Den utveckling som har skett i samhället blev belyst av Lage Wikstrand som representant för såväl SIE-föreningen som programvaruleverantörerna. Fördelarna med standards som SIE för såväl rapportering som i byte av system och SIE som komplement i rapportering presenterades.

Att se SBR ur ett redovisningsperspektiv var Srf konsulternas bidrag till konferensen. Branschansvarig redovisning, Mikael Carlson, höll ett mycket uppskattat föredrag och det stärktes upp av David Wengbrand i en dialog kring SBR utvecklingen. David, i förra veckan utsedd till Årets Auktoriserade Redovisningskonsult, tog även teori till handling när han förevisade den egenutvecklade bokföringsappen Wrebit, en snackis på det mingel som följde efter konferensen. Far hade också ett pass där man redogjorde för arbetet med taxonomier för revisionsberättelsen och avslutade med att två medlemsföretag kort lyfte sin syn på SBR. Sist ut innan paneldebatten var en samlad presentation av informationsförädlarna, där vikten av strukturerat data för företag och samhälle underströks. I den avslutande paneldebatten med Skatteverket, SCB, Bolagsverket och Bokföringsnämnden framkom den enighet som råder i den arbetsgrupp som myndigheterna har kring digital inlämning av årsredovisning, och hur det verkligen lägger grund för framtida möjligheter. XBRL, API, standards och samverkan var ledorden för konferensen.

Presentationer från konferensen liksom filmen om SBR finns tillgängliga på xbrl.se

Zennie-SjolundText: Zennie Sjölund,
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna... Läs mer

Långa betalningstider drabbar småföretag

För småföretag har betalningstider från stora svenska bolag på uppemot 120 dagar blivit allt vanligare. När inte ens svenska... Läs mer

Efter nyår gäller Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Den 1 januari 2018 börjar Rex att gälla. Inför övergången till den nya svenska branschstandarden har vi tagit fram... Läs mer

Knappt 4 månader kvar – sedan öppnas den digitala dörren

Den 7 december skickade Bolagsverket deras tredje rapport om digital hantering av årsredovisning till Näringsdepartementet. Vad skriver de till... Läs mer

Digital konferens omsätter miljoner

Världens största mötesplats för digitala entreprenörer ligger inte i Silicon Valley utan i – Helsingfors.10-årsjubilerande Slush har blivit en... Läs mer

Ny enklare webb för våra utbildningar

Nu har vi gjort om webbplatsen för våra utbildningar! Vi har en tydligare grafik, bättre sökfunktioner och mer exakta... Läs mer

Småföretagarnas Riksförbund får ny ordförande

Peter Thörn tar steget upp från vice ordförande till tillförordnad ordförande för Småföretagarnas Riksförbund sedan Anne A Marbrandt av... Läs mer

Svensk ordförande i CH International

Vid CH Internationals årliga konferens valdes Martin Karlsson, Ekonomiansvarig AB, till ordförande för det kommande året. Årets konferens hölls... Läs mer

Fler Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter®

Totalt skrev 39 deltagare senaste Auktorisationsexamen Redovisning varav 29 av dem fick godkänt resultat. Det innebär att 75 procent... Läs mer

​Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationerna för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland. Ett... Läs mer
Tillbaka till startsidan