Tidningen Konsulten
Fredag 19 Januari 2018

Skatt

Ändringar i viktiga lagar och förordningar

Runt årsskiften brukar som regel ett flertal lagändringar träda i kraft. Så även detta år. Bland annat kan vi... Läs mer

Överföring av expansionsfond i samband med ombildning

En överföring i två led av en expansionsfond från delägare i handelsbolag via en enskild näringsverksamhet till ett aktiebolag... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: HFD har fastställt att allmänna principer även gäller för rot- och rutarbeten

men vad gäller för ersättning i mål? Reglerna om skattereduktion för hushållstjänster, så kallade Rot- och rutarbeten, har nu... Läs mer

SKATT: Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp kan införas i Sverige 2019

Skatteverket har i en promemoria föreslagit att begreppet ekonomisk arbetsgivare ska införas i svensk skattelagstiftning. En sådan förändring skulle... Läs mer

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att... Läs mer

AKTUELLT SKATT: Skattelättnader även för begränsat skattskyldiga nyckelpersoner

Vid prövningen av en ansökan om skattelättnader för en utländsk expert, forskare eller annan nyckelperson behöver Forskarskattenämnden inte ta... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats:

Väsentliga brister i Skatteverkets ställningstaganden för bostadsrättsföreningar och om värdeminskningsavdrag För den som söker information om en specifik skattefråga är... Läs mer

Informationsskyldighet för skatterådgivare

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska se över möjligheterna att införa skyldighet för skatterådgivare att... Läs mer

Srf konsulterna i DI om 3:12

Förbättringarna kring generationsväxlingar, som skulle komma med de nya 3:12-reglerna, uteblir för vissa företag. Enligt regeringens utkast till lagrådsremiss... Läs mer
1 2 3 12
Sida