Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Skatt

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade... Läs mer

Skatteverket tar bort brevlådorna på servicekontoren

Många har säkert läst att Skatteverket har beslutat att ta bort servicekontorens brevlådor. Andra har kanske förfärat upptäckt att... Läs mer

AKTUELLT SKATT: Skattelättnader även för begränsat skattskyldiga nyckelpersoner

Vid prövningen av en ansökan om skattelättnader för en utländsk expert, forskare eller annan nyckelperson behöver Forskarskattenämnden inte ta... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats:

Väsentliga brister i Skatteverkets ställningstaganden för bostadsrättsföreningar och om värdeminskningsavdrag För den som söker information om en specifik skattefråga är... Läs mer

Informationsskyldighet för skatterådgivare

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska se över möjligheterna att införa skyldighet för skatterådgivare att... Läs mer

Srf konsulterna i DI om 3:12

Förbättringarna kring generationsväxlingar, som skulle komma med de nya 3:12-reglerna, uteblir för vissa företag. Enligt regeringens utkast till lagrådsremiss... Läs mer

3:12 – Förändrade skatteregler för fåmansföretagare

Regeringen har nu presenterat ett reviderat förslag till förändrade skatteregler för fåmansföretagare. Srf konsulternas förbund kan konstatera att man... Läs mer

SKATT – Fördjupning med Mats: Tryck på EUs förenklingsarbete!

Med anledning av en anonym anmälan till EU-kommissionen, i en så kallad fördragsbrottstalan, har kommissionen tagit ställning till om... Läs mer

AKTUELLT Skatt: Vem har rätt till rotavdrag vid utlägg?

Det går att få skattereduktion för rot- och rutarbeten även i de fall man inte har blivit fakturerad för... Läs mer

Elektronisk brevlåda – även till hjälp för redovisningskonsulter

Frågan om elektronisk brevlåda är högst aktuell och den har också flitigt debatterats i massmedia. Det som har väckt... Läs mer
1 2 3 12
Sida