I denna artikel fortsätter Redovisningsgruppen sin beskrivning av effekter av K2- och K3-regelverken.