Bland annat handlar det om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt, ett förstärk jobbskatteavdrag och en justering i skattesänkningen för personer över 65 år.

En av ändringarna i inkomstskattelagen innebär att den nedre skiktgränsen för att betala statlig inkomstskatt ändras till 490 700 kr och den övre till 689 300 kr. Ändringen innebär främst att man kan tjäna upp till 42 000 kr i månaden innan man behöver betala statlig skatt.

Det förstärkta jobbskatteavdraget innebär att arbetstagare med en månadsinkomst på 30 000 kr får omkring 200 kr lägre skatt per månad.

Grundavdraget för personer över 65 år höjs. Det innebär att skatten sänks för dem med inkomster mellan 5 000 och 98 000 kr per månad. Den här skattesänkningen är större än förslaget som ingick i övergångsregeringens budgetproposition.

Källa: regeringen.se