Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Skattekurser är väl investerade pengar

För många företagare är skattefrågor ett återkommande ämne som berör såväl verksamhetens som den privata ekonomin. Som redovisningskonsult är du företagarens viktigaste affärspartner och bollplank och ofta den som får frågorna. Se till att du är väl insatt.

Det är inte bara nya regler och lagändringar som skapar frågor på skatteområdet. Även förändringar i verksamheten från ett år till ett annat gör att skattefrågorna ständigt är aktuella. I dagarna (20 juni 2017) har till exempel regeringen aviserat en sänkning av bolagsskatten och begränsade ränteavdrag i bolagssektorn. Hur väl insatt är du när det kommer till företagsbeskattning, skatteplanering och samband mellan redovisning och skatt? Kanske är det läge att uppdatera sig med någon av Srf konsulternas skattekurser i höst?

Bo Svensson

När det gäller kurser i företagsbeskattning finns det ett flertal att välja mellan, och det är inte alltid enkelt att veta vilken som passar bäst.

– Om du vill gå en kurs om företagsbeskattning och jobbar med olika företagsformer skulle jag rekommendera att gå den kurs som heter Företagsskatt – avancerad, säger Bo Svensson, skatteexpert och en av lärarna vid våra skattekurser. Kursen är en avancerad kurs i företagsbeskattning, den ska man välja om man har en hel del vana att jobba med skattefrågor, den är inget för nybörjare. På den här kursen kan man välja om man vill gå alla tre dagarna eller bara välja den/de företagsformer man är intresserad av.

De nyheter som är aktuella i flertalet skattekurser är de nya 3:12-reglerna.

– De så kallade 3:12-reglerna föreslås att ändras och kommer så klart att spela en stor roll vid både skatteplanering och bokslut, fortsätter Bo Svensson. Dessutom är det uppdaterade regelverk för både K2 och K3 som börjar gälla för företag med räkenskapsår kalenderår 2017. Sen är det ju inte bara nyheter vi tar upp under skattekurserna utan även viktiga frågor som koncernbidrag, utdelning, aktieägartillskott och periodisering av intäkter och kostnader för att nämna några. Eftersom efterfrågan på kvalificerad skatterådgivning är stor kan jag varmt rekommendera en skattekurs i höst.

Här hittar du hela utbudet av Srf konsulternas skattekurser >>

Text: Tina Sjöström

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan