Framgångsrika bloggare och influencers får ofta varor gratis, ofta med en baktanke från givaren att mottagaren ska prata väl om produkten i sina inlägg på olika sociala medier. Det är inte alla som vet att dessa ”gåvor” betraktas som inkomst och ska beskattas. Det händer att Skatteverket tittar på bloggares inlägg och inte bara på deras inlämnade deklarationsuppgifter, och det kan få kännbara konsekvenser om myndigheten anser att det har gått fel till. Till exempel var det nyligen en känd bloggare som fick en restskatt på 160 000 kronor för oredovisade förmåner och intäkter.

Det är viktigt att du som redovisningskonsult berättar att det alltså inte är säkert att en gratisprodukt – som bloggaren kanske inte bett om eller ens skrivit om – är gratis i slutändan. Det enda undantaget är om det rör sig om enstaka produkter eller tjänster, och att det har ett ”mindre värde”. Ett mindre värde enligt Skatteverket är under 1 400 kr. Annars är det marknadsvärdet på produkten eller tjänsten som ska räknas som intäkt.

Det händer att influencers och bloggare får produkter och tjänster från leverantörer som sedan lottas ut till följare. Även dessa ska tas upp till beskattning. Många ser också frivilliga donationer från följare som gåvor som inte ska beskattas, vilket så klart är fel.