Den ökade granskningen kan eventuellt göra det lättare för medlemmarna att göra sitt jobb, tror Srf konsulternas skatteexpert Mats Brockert.

Det var vid en presskonferens i veckan som Skatteverket redogjorde för de områden som får specialsatsningar i år.

– Skatteverkets insatser mot fel, fusk och brottslighet riktas mot företeelser som har en negativ påverkan på samhället. Vi bidrar med våra kontroller, både enskilt utifrån vårt uppdrag och i samverkan med andra myndigheter, sade Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket.


Katrin Westling Palm

Företag i städ- och transportbranschen kommer att bli rejält granskade, det är branscher där det finns en hel del fusk idag.

Andra företeelser som granskas särskilt under 2020:

  • Id-fusk – eftersom det görs kostsamma felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
  • Oredovisade förmåner
  • Skenutvandring
  • Penningtvätt

Mats Brockert ser optimistiskt på Skatteverkets fokusområden:

– Det här kan förbättra konkurrensen för de som driver seriösa företag. Det här är frågor som våra konsulter möter redan idag. Fördelen med att Skatteverket redan i förväg avslöjar sina kontrollområden är att de som inte följt lagen helt fullt ut kan tänka att det är dags att börja följa reglerna, säger Mats Brockert.

– Våra konsulter måste alltid agera om de ser något som är fel, men det är en fördel om deras kunder redan från början följer lagstiftningen eftersom det inte går att upptäcka allt. Och blir det rätt från början så undviks diskussionen om konsulten faktiskt borde ha upptäckt felet.


Mats Brockert

I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Städ- och transportbranschen är i fokus i insatserna mot svartarbete och andra brott i arbetslivet. Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet fortsätter. I den internationella kontrollen granskas bland annat skenutvandring. Arbetet mot penningtvätt ökar.

Små och medelstora företag har ofta problem med hur de redovisar förmåner och privata kostnader, och det är ofta en anledning till att de får höjd skatt. Enligt Skatteverket gör fyra av tio företag fel för sammanlagt åtta miljarder kronor varje år. Årets kontroll gäller företagsbilar och fastigheter till höga värden:

– När det gäller förmåner så tar våra konsulter ofta diskussioner med sina kunder, påpekar till exempel när något borde vara bilförmån eller bostadsförmån. Det är många som till exempel använder sin bil privat, och när Skatteverket nu går ut och säger att det ska göras kontroll på det så underlätta det för konsulterna att föra den diskussionen med sina kunder, säger Mats Brockert.

Han tycker att frågan om privata kostnader är svår.

– Det finns mängder av kostnader som är gränsdragningsfall, är det privat eller företagets kostnader? Det är ofta komplicerade utredningar. Bilförmånen är enklare att kontrollera, där gäller omvänd bevisbörda om företagaren har dispositionsrätt till bilen. Men genom att gå ut så här kan man uppnå en preventiv effekt, det blir ett effektivt sätt att öka statens intäkter.

Städbranschen är ökänd för att innehålla fusk: illegal arbetskraft, falska löneuppgifter, svartarbete och osanna fakturor är sånt som förekommer. Därför kommer städning av offentliga miljöer och större företagslokaler nu att kontrolleras särskilt.