Den 21 april lanserades en nationell riskbedömning som visar hur verksamheter i Sverige riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram rapporten och visar i den hur olika branscher kan utnyttjas. De branscher som analyserats är de som lyder under penningtvättslagen.

I dagarna anordnas webinars för verksamhetsutövare som faller under länsstyrelsernas tillsyn. Syftet är att visa hur verksamhetsutövare utnyttjas, hur riskerna ser ut, vad verksamhetsutövare behöver göra för att skydda sig samt hur du får mer kunskap om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Webinaret som sänds på eftermiddagen den 11 maj vänder sig främst till dig som är verksam i redovisnings- och lönebranschen. Sista anmälningsdag är 9 maj.

Läs mer och anmäl dig >>