Årets Byråforum leddes av Mikael Carlson och Anders Bernåker, två välkända ansikten för Srf konsulternas medlemmar. De har båda lång erfarenhet och har följt med i de förändringar som skett genom åren. Den digitaliseringsprocess vi nu är inne i är för många ganska omvälvande och de möjligheter den för med sig har lyfts fram från många olika håll. Men digitaliseringen medför inte bara enorma möjligheter, den kräver ett nytt ansvarstagande också.

– Under de kommande tio åren byter kunderna generation, sa Mikael Carlson. Med en vana av digitala lösningar från andra håll kommer deras förväntan på redovisningsbyråns anpassning att öka. I en digital värld behöver du inte träffa kunden om du inte vill. Det kommer att bli nästa stora utmaning för relationsbyggande. Det är genom starka kundrelationer du får förutsättningar att bygga förtroende och göra merförsäljning, ingredienser som är förutsättningar för att bli en viktig rådgivare. Regelverk och rapportkrav är för komplexa för de flesta entreprenörer, här behövs din kunskap. Därför måste kundkontakten bli mer värdeskapande och säljande så kunderna förstår vad du kan bidra med.

Digitaliseringen ska inte ses som ett hot mot yrkesrollen, den är bara ett verktyg. Det är du som är Auktoriserad Redovisningskonsult som sitter inne med den viktiga kompetensen. För dig är det avgörande att du både förstår och utnyttjar tekniken rätt. Du och din kompetens kommer att behövas ännu mer, men på ett annorlunda sätt än tidigare. Kunskap om kunden tillsammans med ett proaktivt arbetssätt. Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtida affärer.

I en branschenkät gjord av företaget Aalund får redovisningskonsulter höga betyg av kunderna för sin kunskap. Däremot tycker en stor del av de tillfrågade företagen att redovisningskonsulten kunde vara betydligt mer proaktiv, medan konsulterna själva tycker att de är det. Vidare tror 76 procent av redovisningskonsulterna att de kommer att sälja mer rådgivning inom digitalisering medan bara åtta procent av kunderna tror sig köpa. Anledningen är att de helt enkelt inte vet om att deras konsult säljer dessa tjänster. Ett råd inför framtiden är att inte bara leverera det du redan gör utan bli mer säljorienterad. Berätta vad du kan och vänta att kunden ska komma på det. Då kan det vara för sent.

Det nya digitala landskapet medför ansvar som vi kanske inte tänkt på tidigare.

– Vad händer med material som lagras i molnet? frågar sig Anders Bernåker. Hur ska du tackla krav på snabbare rapportering, vilka rutiner krävs när du har mindre tid på dig? Stämmer de inställningar du gjort i dina system fortfarande eller måste de ändras för att rapporterna ska vara aktuella? Kan du leverera en korrekt realtidsredovisning om kunde önskar det? För att citera Darwin: Det är inte de starkaste eller mest intelligenta, utan de som bäst anpassar sig till förändring som överlever.


Vad tyckte du om årets Srf dagar?

Jag har varit på Ekonomimässan tidigare men aldrig deltagit i Byråforumet som jag gjorde i år. Jag driver en liten byrå med tre anställda så det är värdefullt att få lite nya synsätt och tips från andra, bland annat om kundutvärderingar som det pratades en hel del om. Hos oss är det mest jag som hittills tagit kundkontakt men nu ska jag försöka få med resten av personalen i det tänket. Årets Srf dagar har gett mig mycket, både de aktiviteter jag deltagit i och besöket på mässan.
Linda Svensson, EkonomiControl AB, Stockholm


På vår facebooksida finns fler bilder från Srf dagarna 2017 >>