Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden

Temat vid årets Byråforum var ”Leverans och ansvar i en digital värld”. Hur ändras förutsättningarna för yrket när allt mer automatiseras? Och hur skapar vi kundnytta när mötet inte längre är självklart?

Årets Byråforum leddes av Mikael Carlson och Anders Bernåker, två välkända ansikten för Srf konsulternas medlemmar. De har båda lång erfarenhet och har följt med i de förändringar som skett genom åren. Den digitaliseringsprocess vi nu är inne i är för många ganska omvälvande och de möjligheter den för med sig har lyfts fram från många olika håll. Men digitaliseringen medför inte bara enorma möjligheter, den kräver ett nytt ansvarstagande också.

– Under de kommande tio åren byter kunderna generation, sa Mikael Carlson. Med en vana av digitala lösningar från andra håll kommer deras förväntan på redovisningsbyråns anpassning att öka. I en digital värld behöver du inte träffa kunden om du inte vill. Det kommer att bli nästa stora utmaning för relationsbyggande. Det är genom starka kundrelationer du får förutsättningar att bygga förtroende och göra merförsäljning, ingredienser som är förutsättningar för att bli en viktig rådgivare. Regelverk och rapportkrav är för komplexa för de flesta entreprenörer, här behövs din kunskap. Därför måste kundkontakten bli mer värdeskapande och säljande så kunderna förstår vad du kan bidra med.

Digitaliseringen ska inte ses som ett hot mot yrkesrollen, den är bara ett verktyg. Det är du som är Auktoriserad Redovisningskonsult som sitter inne med den viktiga kompetensen. För dig är det avgörande att du både förstår och utnyttjar tekniken rätt. Du och din kompetens kommer att behövas ännu mer, men på ett annorlunda sätt än tidigare. Kunskap om kunden tillsammans med ett proaktivt arbetssätt. Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtida affärer.

I en branschenkät gjord av företaget Aalund får redovisningskonsulter höga betyg av kunderna för sin kunskap. Däremot tycker en stor del av de tillfrågade företagen att redovisningskonsulten kunde vara betydligt mer proaktiv, medan konsulterna själva tycker att de är det. Vidare tror 76 procent av redovisningskonsulterna att de kommer att sälja mer rådgivning inom digitalisering medan bara åtta procent av kunderna tror sig köpa. Anledningen är att de helt enkelt inte vet om att deras konsult säljer dessa tjänster. Ett råd inför framtiden är att inte bara leverera det du redan gör utan bli mer säljorienterad. Berätta vad du kan och vänta att kunden ska komma på det. Då kan det vara för sent.

Det nya digitala landskapet medför ansvar som vi kanske inte tänkt på tidigare.

– Vad händer med material som lagras i molnet? frågar sig Anders Bernåker. Hur ska du tackla krav på snabbare rapportering, vilka rutiner krävs när du har mindre tid på dig? Stämmer de inställningar du gjort i dina system fortfarande eller måste de ändras för att rapporterna ska vara aktuella? Kan du leverera en korrekt realtidsredovisning om kunde önskar det? För att citera Darwin: Det är inte de starkaste eller mest intelligenta, utan de som bäst anpassar sig till förändring som överlever.


Vad tyckte du om årets Srf dagar?

Jag har varit på Ekonomimässan tidigare men aldrig deltagit i Byråforumet som jag gjorde i år. Jag driver en liten byrå med tre anställda så det är värdefullt att få lite nya synsätt och tips från andra, bland annat om kundutvärderingar som det pratades en hel del om. Hos oss är det mest jag som hittills tagit kundkontakt men nu ska jag försöka få med resten av personalen i det tänket. Årets Srf dagar har gett mig mycket, både de aktiviteter jag deltagit i och besöket på mässan.
Linda Svensson, EkonomiControl AB, Stockholm


Text: Tina Sjöström Foto: Lars Dahlström

På vår facebooksida finns fler bilder från Srf dagarna 2017 >>

Läs också…

Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning >>

Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden >>

Srf dagarna 2017: Håll dig i framkant och var lugn  efterfrågan på vår kompetens kommer INTE att minska >>

Srf dagarna 2017: Inbjudna av Srf kretsar >>

Srf dagarna 2017: Elitlopp, vinnare, röjig rock och varm korv >>

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan