Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden

Temat vid årets Byråforum var ”Leverans och ansvar i en digital värld”. Hur ändras förutsättningarna för yrket när allt mer automatiseras? Och hur skapar vi kundnytta när mötet inte längre är självklart?

Årets Byråforum leddes av Mikael Carlson och Anders Bernåker, två välkända ansikten för Srf konsulternas medlemmar. De har båda lång erfarenhet och har följt med i de förändringar som skett genom åren. Den digitaliseringsprocess vi nu är inne i är för många ganska omvälvande och de möjligheter den för med sig har lyfts fram från många olika håll. Men digitaliseringen medför inte bara enorma möjligheter, den kräver ett nytt ansvarstagande också.

– Under de kommande tio åren byter kunderna generation, sa Mikael Carlson. Med en vana av digitala lösningar från andra håll kommer deras förväntan på redovisningsbyråns anpassning att öka. I en digital värld behöver du inte träffa kunden om du inte vill. Det kommer att bli nästa stora utmaning för relationsbyggande. Det är genom starka kundrelationer du får förutsättningar att bygga förtroende och göra merförsäljning, ingredienser som är förutsättningar för att bli en viktig rådgivare. Regelverk och rapportkrav är för komplexa för de flesta entreprenörer, här behövs din kunskap. Därför måste kundkontakten bli mer värdeskapande och säljande så kunderna förstår vad du kan bidra med.

Digitaliseringen ska inte ses som ett hot mot yrkesrollen, den är bara ett verktyg. Det är du som är Auktoriserad Redovisningskonsult som sitter inne med den viktiga kompetensen. För dig är det avgörande att du både förstår och utnyttjar tekniken rätt. Du och din kompetens kommer att behövas ännu mer, men på ett annorlunda sätt än tidigare. Kunskap om kunden tillsammans med ett proaktivt arbetssätt. Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtida affärer.

I en branschenkät gjord av företaget Aalund får redovisningskonsulter höga betyg av kunderna för sin kunskap. Däremot tycker en stor del av de tillfrågade företagen att redovisningskonsulten kunde vara betydligt mer proaktiv, medan konsulterna själva tycker att de är det. Vidare tror 76 procent av redovisningskonsulterna att de kommer att sälja mer rådgivning inom digitalisering medan bara åtta procent av kunderna tror sig köpa. Anledningen är att de helt enkelt inte vet om att deras konsult säljer dessa tjänster. Ett råd inför framtiden är att inte bara leverera det du redan gör utan bli mer säljorienterad. Berätta vad du kan och vänta att kunden ska komma på det. Då kan det vara för sent.

Det nya digitala landskapet medför ansvar som vi kanske inte tänkt på tidigare.

– Vad händer med material som lagras i molnet? frågar sig Anders Bernåker. Hur ska du tackla krav på snabbare rapportering, vilka rutiner krävs när du har mindre tid på dig? Stämmer de inställningar du gjort i dina system fortfarande eller måste de ändras för att rapporterna ska vara aktuella? Kan du leverera en korrekt realtidsredovisning om kunde önskar det? För att citera Darwin: Det är inte de starkaste eller mest intelligenta, utan de som bäst anpassar sig till förändring som överlever.


Vad tyckte du om årets Srf dagar?

Jag har varit på Ekonomimässan tidigare men aldrig deltagit i Byråforumet som jag gjorde i år. Jag driver en liten byrå med tre anställda så det är värdefullt att få lite nya synsätt och tips från andra, bland annat om kundutvärderingar som det pratades en hel del om. Hos oss är det mest jag som hittills tagit kundkontakt men nu ska jag försöka få med resten av personalen i det tänket. Årets Srf dagar har gett mig mycket, både de aktiviteter jag deltagit i och besöket på mässan.
Linda Svensson, EkonomiControl AB, Stockholm


Text: Tina Sjöström Foto: Lars Dahlström

På vår facebooksida finns fler bilder från Srf dagarna 2017 >>

Läs också…

Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning >>

Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden >>

Srf dagarna 2017: Håll dig i framkant och var lugn  efterfrågan på vår kompetens kommer INTE att minska >>

Srf dagarna 2017: Inbjudna av Srf kretsar >>

Srf dagarna 2017: Elitlopp, vinnare, röjig rock och varm korv >>

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer
Tillbaka till startsidan