Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning

Srf konsulternas 81:a kongress genomfördes utan några större överraskningar. Det mest positiva – det som deltagarna också kommenterade efteråt – var de många frågorna som ledde till konstruktiva diskussioner.

Kongressen inleddes med ett välkomsttal av Srf konsulternas ordförande Katarina Hedström Klarin. Hon summerade ett innehållsrikt år med globala händelser, bland annat valet av Donald Trump till USAs president och Storbritanniens folkomröstning att lämna EU, som även påverkar företagandet i Sverige. En annan inställning till arbetstid, 24/7 istället för 8-17, och den nya trenden att betala för nyttjande istället för att äga förändrar sättet att driva företag.

– För Srf konsulterna är det viktigaste att vara relevant för våra medlemmar och något vi arbetar med i verksamheten på både lång och kort sikt.

– Småföretagande ökar i Sverige, fortsatte Katarina Hedström Klarin. Många mindre enheter knyts till större företag som underleverantörer. I den kedjan får Srf medlemmarna en viktig roll. Bland en miljon småföretagare kan vi anta att många inte är lika insatta i regelverk som man var tidigare. Förr var företagare lite av allkonstnärer och gjorde det mesta själva, dagens generation har ingen anledning att lära sig hur allt fungerar utan tycker det är klokare att köpa tjänster av de som kan. Alltså kommer efterfrågan på Srf konsulternas medlemmar att öka.

Därefter var det dags för sedvanliga mötesförhandlingar och efter godkännande av de inledande punkterna var det dags för förbundsdirektör Roland Sigbladh att framföra Srf konsulternas verksamhetsberättelse.

– Vi har under året utvecklat branschstandarden Rex så att våra medlemmar ska ha de bästa förutsättningarna och det arbetet fortsätter. Vi har också en ekonomi i balans och en affärsplan som sträcker sig till år 2020. Vi kommer att fortsätta jobba för en tydligare profilering av nyttan med en auktoriserad konsult och öka kännedomen om yrkesrollerna. Vi kommer också att verka för kostnadseffektiva yrkesutbildningar med fler platser. Vi ska försöka medverka till att ni kan öka er lönsamhet genom att förse er med olika verktyg.

Årets resultat- och balansräkning visar på ett överskott på cirka 2,5 miljoner kronor. Det beror både på ökade intäkter men till största del på minskade kostnader. Personal- och möteskostnader samt kostnader för kvalitetsuppföljningar har minskat rejält. Dessutom valde styrelsen att endast ta ut 80 procent av sitt arvode under året.

Kongressen valde att fastställa att medlemsavgifterna till nästa år är oförändrade. Den enda förändringen vad gäller styrelsen inför kommande år är att Tommy Nilsson nu avgår, eftersom han suttit de sex år som stadgarna tillåter. Styrelsen för Srf konsulternas förbund ser därmed ut så här: Ordförande Katarina Hedström Klarin omvaldes för en tid om ett år, Maria Nordstrand och Fredrik Waker omvaldes som ledamöter för en tid om två år och Patrik Torkelsson och Jeanette Isaksson har ett år kvar. Dessutom genomfördes val till disciplinnämnden, kvalitetsnämnden, valberedningen och övriga förbundsfunktionärer.


Vad tyckte du om årets kongressförhandlingar?

Det var kul, framför allt för att det var fler medlemmar än vanligt som tyckte till om både stort och smått. Från vad man får för serviceavgiften till det avslutade samarbetet med FAR. När det blir lite mer livligt under en kongress så visar det att organisationen är levande med medlemmar som bryr sig.
Mattias Olinder, Olinder Redovisningsbyrå i Göteborg

Jag tycker det var intressant. Skillnaden från tidigare år var att man promotade en ny branschstandard, Rex, någon som kom lite oväntat. Det var den stora frågan för mig. De frågor som kommer upp och diskuteras är ofta intressanta och ger nya infallsvinklar. Med många som tycker till går hela organisationen framåt.
Kristin Håkansson, framtidsbyrån i Västervik


Text: Tina Sjöström Foto: Lars Dahlström

På vår facebooksida finns fler bilder från Srf dagarna 2017 >>

Läs också…

Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning >>

Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden >>

Srf dagarna 2017: Håll dig i framkant och var lugn  efterfrågan på vår kompetens kommer INTE att minska >>

Srf dagarna 2017: Inbjudna av Srf kretsar >>

Srf dagarna 2017: Elitlopp, vinnare, röjig rock och varm korv >>

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan