Kongressen inleddes med ett välkomsttal av Srf konsulternas ordförande Katarina Hedström Klarin. Hon summerade ett innehållsrikt år med globala händelser, bland annat valet av Donald Trump till USAs president och Storbritanniens folkomröstning att lämna EU, som även påverkar företagandet i Sverige. En annan inställning till arbetstid, 24/7 istället för 8-17, och den nya trenden att betala för nyttjande istället för att äga förändrar sättet att driva företag.

– För Srf konsulterna är det viktigaste att vara relevant för våra medlemmar och något vi arbetar med i verksamheten på både lång och kort sikt.

– Småföretagande ökar i Sverige, fortsatte Katarina Hedström Klarin. Många mindre enheter knyts till större företag som underleverantörer. I den kedjan får Srf medlemmarna en viktig roll. Bland en miljon småföretagare kan vi anta att många inte är lika insatta i regelverk som man var tidigare. Förr var företagare lite av allkonstnärer och gjorde det mesta själva, dagens generation har ingen anledning att lära sig hur allt fungerar utan tycker det är klokare att köpa tjänster av de som kan. Alltså kommer efterfrågan på Srf konsulternas medlemmar att öka.

Därefter var det dags för sedvanliga mötesförhandlingar och efter godkännande av de inledande punkterna var det dags för förbundsdirektör Roland Sigbladh att framföra Srf konsulternas verksamhetsberättelse.

– Vi har under året utvecklat branschstandarden Rex så att våra medlemmar ska ha de bästa förutsättningarna och det arbetet fortsätter. Vi har också en ekonomi i balans och en affärsplan som sträcker sig till år 2020. Vi kommer att fortsätta jobba för en tydligare profilering av nyttan med en auktoriserad konsult och öka kännedomen om yrkesrollerna. Vi kommer också att verka för kostnadseffektiva yrkesutbildningar med fler platser. Vi ska försöka medverka till att ni kan öka er lönsamhet genom att förse er med olika verktyg.

Årets resultat- och balansräkning visar på ett överskott på cirka 2,5 miljoner kronor. Det beror både på ökade intäkter men till största del på minskade kostnader. Personal- och möteskostnader samt kostnader för kvalitetsuppföljningar har minskat rejält. Dessutom valde styrelsen att endast ta ut 80 procent av sitt arvode under året.

Kongressen valde att fastställa att medlemsavgifterna till nästa år är oförändrade. Den enda förändringen vad gäller styrelsen inför kommande år är att Tommy Nilsson nu avgår, eftersom han suttit de sex år som stadgarna tillåter. Styrelsen för Srf konsulternas förbund ser därmed ut så här: Ordförande Katarina Hedström Klarin omvaldes för en tid om ett år, Maria Nordstrand och Fredrik Waker omvaldes som ledamöter för en tid om två år och Patrik Torkelsson och Jeanette Isaksson har ett år kvar. Dessutom genomfördes val till disciplinnämnden, kvalitetsnämnden, valberedningen och övriga förbundsfunktionärer.


Vad tyckte du om årets kongressförhandlingar?

Det var kul, framför allt för att det var fler medlemmar än vanligt som tyckte till om både stort och smått. Från vad man får för serviceavgiften till det avslutade samarbetet med FAR. När det blir lite mer livligt under en kongress så visar det att organisationen är levande med medlemmar som bryr sig.
Mattias Olinder, Olinder Redovisningsbyrå i Göteborg

Jag tycker det var intressant. Skillnaden från tidigare år var att man promotade en ny branschstandard, Rex, någon som kom lite oväntat. Det var den stora frågan för mig. De frågor som kommer upp och diskuteras är ofta intressanta och ger nya infallsvinklar. Med många som tycker till går hela organisationen framåt.
Kristin Håkansson, framtidsbyrån i Västervik


På vår facebooksida finns fler bilder från Srf dagarna 2017 >>