Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning

Srf konsulternas 81:a kongress genomfördes utan några större överraskningar. Det mest positiva – det som deltagarna också kommenterade efteråt – var de många frågorna som ledde till konstruktiva diskussioner.

Kongressen inleddes med ett välkomsttal av Srf konsulternas ordförande Katarina Hedström Klarin. Hon summerade ett innehållsrikt år med globala händelser, bland annat valet av Donald Trump till USAs president och Storbritanniens folkomröstning att lämna EU, som även påverkar företagandet i Sverige. En annan inställning till arbetstid, 24/7 istället för 8-17, och den nya trenden att betala för nyttjande istället för att äga förändrar sättet att driva företag.

– För Srf konsulterna är det viktigaste att vara relevant för våra medlemmar och något vi arbetar med i verksamheten på både lång och kort sikt.

– Småföretagande ökar i Sverige, fortsatte Katarina Hedström Klarin. Många mindre enheter knyts till större företag som underleverantörer. I den kedjan får Srf medlemmarna en viktig roll. Bland en miljon småföretagare kan vi anta att många inte är lika insatta i regelverk som man var tidigare. Förr var företagare lite av allkonstnärer och gjorde det mesta själva, dagens generation har ingen anledning att lära sig hur allt fungerar utan tycker det är klokare att köpa tjänster av de som kan. Alltså kommer efterfrågan på Srf konsulternas medlemmar att öka.

Därefter var det dags för sedvanliga mötesförhandlingar och efter godkännande av de inledande punkterna var det dags för förbundsdirektör Roland Sigbladh att framföra Srf konsulternas verksamhetsberättelse.

– Vi har under året utvecklat branschstandarden Rex så att våra medlemmar ska ha de bästa förutsättningarna och det arbetet fortsätter. Vi har också en ekonomi i balans och en affärsplan som sträcker sig till år 2020. Vi kommer att fortsätta jobba för en tydligare profilering av nyttan med en auktoriserad konsult och öka kännedomen om yrkesrollerna. Vi kommer också att verka för kostnadseffektiva yrkesutbildningar med fler platser. Vi ska försöka medverka till att ni kan öka er lönsamhet genom att förse er med olika verktyg.

Årets resultat- och balansräkning visar på ett överskott på cirka 2,5 miljoner kronor. Det beror både på ökade intäkter men till största del på minskade kostnader. Personal- och möteskostnader samt kostnader för kvalitetsuppföljningar har minskat rejält. Dessutom valde styrelsen att endast ta ut 80 procent av sitt arvode under året.

Kongressen valde att fastställa att medlemsavgifterna till nästa år är oförändrade. Den enda förändringen vad gäller styrelsen inför kommande år är att Tommy Nilsson nu avgår, eftersom han suttit de sex år som stadgarna tillåter. Styrelsen för Srf konsulternas förbund ser därmed ut så här: Ordförande Katarina Hedström Klarin omvaldes för en tid om ett år, Maria Nordstrand och Fredrik Waker omvaldes som ledamöter för en tid om två år och Patrik Torkelsson och Jeanette Isaksson har ett år kvar. Dessutom genomfördes val till disciplinnämnden, kvalitetsnämnden, valberedningen och övriga förbundsfunktionärer.


Vad tyckte du om årets kongressförhandlingar?

Det var kul, framför allt för att det var fler medlemmar än vanligt som tyckte till om både stort och smått. Från vad man får för serviceavgiften till det avslutade samarbetet med FAR. När det blir lite mer livligt under en kongress så visar det att organisationen är levande med medlemmar som bryr sig.
Mattias Olinder, Olinder Redovisningsbyrå i Göteborg

Jag tycker det var intressant. Skillnaden från tidigare år var att man promotade en ny branschstandard, Rex, någon som kom lite oväntat. Det var den stora frågan för mig. De frågor som kommer upp och diskuteras är ofta intressanta och ger nya infallsvinklar. Med många som tycker till går hela organisationen framåt.
Kristin Håkansson, framtidsbyrån i Västervik


Text: Tina Sjöström Foto: Lars Dahlström

På vår facebooksida finns fler bilder från Srf dagarna 2017 >>

Läs också…

Srf dagarna 2017: Var redo! Nästa generation företagare kommer att köpa tjänster i större utsträckning >>

Srf dagarna 2017: Bli viktig för din kund – det är nyckeln till framtiden >>

Srf dagarna 2017: Håll dig i framkant och var lugn  efterfrågan på vår kompetens kommer INTE att minska >>

Srf dagarna 2017: Inbjudna av Srf kretsar >>

Srf dagarna 2017: Elitlopp, vinnare, röjig rock och varm korv >>

 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer

Svenska vinnare i GPA awards 2018

Den stora prisutdelningsceremonin vid årets Global Payroll Awards 2018 hölls i år i Lissabon. Srf konsulternas representant Zennie Sjölund... Läs mer

Ny på jobbet: Marie Bergenulf

Nu hälsar vi ännu ett nytillskott välkommen. I början av maj började Marie Bergenulf på medlemsenheten på kontoret i... Läs mer

Äntligen digital årsredovisning!

Den 26 mars öppnade Bolagsverkets e-tjänst där mindre aktiebolag som använder K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. I dagsläget... Läs mer

Srf dagarna 2018: Stick ut och säkra upp

Nu är programmet till årets Srf dagar i stor sett klart. Som vanligt bjuder dessa fullmatade dagar på intressanta... Läs mer

Lånebehov vid inlåning till eget bolag påverkar avdragsrätten för ränta

I samband med att 3:12-reglerna skulle förändras var det många som ville maximera sina utdelningar från fåmansföretag. Det förekom... Läs mer

Vad gäller vid bevisningen i skatteprocessen?

Det händer då och då att jag läser beslut från Skatteverket där det är uppenbart att handläggaren inte har... Läs mer

FOKUS ARBETSPLATS: Kam Redovisning AB

Vi tolkar siffror till ord Bred kompetens, ett attraktivt tjänsteutbud och personlig service är framgångsreceptet för KAM Redovisning i... Läs mer

Lönebranschens förändring ur ett globalt perspektiv

Lönebranschen är i en pågående förändring på många sätt. Robotisering är på inmarsch och har börjat realiseras i flera... Läs mer

Vad händer hos Redovisningsgruppen?

Srf konsulterna har en redovisningsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stötta i arbetet med medlemsservicen vad gäller... Läs mer
Tillbaka till startsidan