Pandemin fortsätter och Srf konsulterna följer givetvis de riktlinjer Folkhälsomyndigheten rekommenderar. I takt med att befolkningen vaccineras finns dock förhoppningar om att man under hösten kommer att lätta på dagens restriktioner.

– Att träffa våra medlemmar är en av årets höjdpunkter, något som förbundsstyrelsen och ledningen sätter stort värde på. Vi hoppas och tror att vi denna höst ska få möjlighet att samlas igen, bland annat för att fira jubilaren Srf konsulterna som har sitt 85-årsjubileum just i år, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Planen för 2021 års branschdagar utgår från att vi för första gången på 10 år blir tvungna att separera våra branschdagar från mässan Ekonomi och Företag, då mässan nyligen flyttat fram sitt genomförande till den 1-2 december 2021. Eftersom Srf konsulternas årliga kongress ska genomföras senast sex månader efter räkenskapsårets slut innebär det ett genomförande senast den 31 oktober 2021.

– Vi har siktet inställt på en fysisk träff i höst med möjlighet att ha riktigt trevligt tillsammans. Mycket kan genomföras digitalt, vilket också har tydliggjorts under pandemin, men när vi samlar branschen en gång per år så gör det sig bäst att träffas på riktigt, säger Katarina Klingspor förbundsordförande hos Srf konsulterna.

Den 18 oktober 2021 håller Srf konsulterna en branschdag – Srf dagen 2021 – då vi bjuder in till seminarier, kongress och prisutdelning till Årets Auktoriserade konsulter och verksamhet. 

Vi hoppas att få träffa dig och dina kollegor under våra branschaktiviteter i höst. Planera redan nu in den 18 oktober i kalendern, för årets viktigaste branschdag!

Srf dagen 2021 kommer att hållas i Stockholm. Inbjudan och programinnehåll kommer i augusti.