Att titta framåt och planera för framtiden är bästa sättet att förbereda sig inför stundande arbetsår. Där är det viktigt att titta på trender och vad som kommer att hända under året som vi redan nu känner till.

I korta drag handlar 2022 om följande:

Framför allt kan vi räkna med nya åtgärder kring corona, nya lagändringar, P27 med nya betalningsflöden och nya systemlösningar. Några förslag från utredningar som vi väntar på och som kommer att få effekter för branschen är LAS, modernisering och förenkling av bokföringslagen för de mindre företagen samt DIÅR, Digital inlämning av årsredovisning. Året 2022 är också valår, vilket gör framtiden något svårare att sia om. Att löpande se över sina interna processer är att rekommendera, då är du alltid med.

Några av de viktigaste frågorna som kommer att prägla 2022 är:

  • Ekonomisk brottslighet där ny utredning kring revisionsplikten, digital inlämning av årsredovisning samt falska uppgifter om anställda i företaget kommer att lyftas.
  • Hållbarhetsarbete kommer stort även i redovisnings- och lönebranschen, där det handlar om att hjälpa de små och medelstora företagen att hållbarhetsrapportera.
  • IT och Cybersäkerhet, även kopplat till GDPR. Där har det nyligen presenterats riktlinjer på EU-nivå och där vår bransch behöver stärka upp kompetensen.
  • P27, som innebär ny betalningsinfrastruktur för bankerna, vilket kommer att påverka oss alla. Där arbetar Srf konsulterna aktivt tillsammans med branschens aktörer via våra samverkansgrupper med landets ledande programleverantörer, Srf Lönsam och Srf Redsam.

Det är viktigt att du sätter din årsplanering utifrån de nya förutsättningarna och att du uppdaterar uppdragsavtal och arbetsbeskrivningar. I det arbetet tar du med fördel stöd i våra branschstandards Rex 2.0 och SALK 2.0.