Srf konsulterna har skapat auktorisationen för båda yrkesrollerna och driver utvecklingen aktivt vidare både i Sverige samt att vi även utvecklar samarbetet med våra nordiska systerorganisationer.

– I en tid när revisionsplikten för stora delar av näringslivets företag inte längre är aktuell skapas stora möjligheter att utveckla morgondagens redovisnings- och lönekonsulter på en betydligt större grupp av företag, säger Katarina Klingspor ordförande för Srf konsulterna.

Både Srf konsulterna, FAR och andra aktörer som arbetar nära våra företag har ett samhällsansvar att utveckla sina olika fokusområden på ett sätt som gynnar svenskt näringsliv som helhet. Därför är det naturligt att FAR fortsätter fokusera och erbjuda revisorer bra tjänster samtidigt som Srf konsulterna är den naturliga branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter. Uppdelningen bekräftas och blir alltmer tydlig i näringslivet, då stora revisionsföretag nu säljer sina redovisnings- och löneverksamheter för att fokusera på tjänsterna inom revision.

– Det bästa erbjudandet uppstår när man fokuserar på det man är bäst på. Därför fokuserar Srf konsulterna på just redovisning och lön för våra medlemmars och näringslivets bästa. Samverkansarbete med alla i branschen och närliggande branscher som exempelvis revision är en självklarhet, säger Katarina Klingspor.

Både yrkesrollen redovisningskonsult och lönekonsult är mitt i en pågående förändring där framtidens efterfrågan kommer att kräva ett annorlunda och mer rådgivande innehåll. Mot den bakgrunden har Srf konsulterna fokus på att stödja en sådan utveckling. Branschstandarden Rex har utvecklats för att skapa kvalitetssäkrade redovisningstjänster och är förankrad i ett nordiskt samarbete som omfattar mer än 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter.

– Det pågår en tydlig förflyttning av redovisnings- och lönekonsultyrket mot det framtida format som Srf konsulterna är med och utvecklar tillsammans med våra nordiska kollegor, avslutar Katarina Klingspor.