Tidningen Konsulten
Söndag 21 Oktober 2018

Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och lönekonsulter – ett område där Srf konsulterna har positionerat sig som den mer progressiva och framtidsorienterade organisationen. Srf konsulterna är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisnings- och lönekonsulter.

Srf konsulterna har skapat auktorisationen för båda yrkesrollerna och driver utvecklingen aktivt vidare både i Sverige samt att vi även utvecklar samarbetet med våra nordiska systerorganisationer.

– I en tid när revisionsplikten för stora delar av näringslivets företag inte längre är aktuell skapas stora möjligheter att utveckla morgondagens redovisnings- och lönekonsulter på en betydligt större grupp av företag, säger Katarina Klingspor ordförande för Srf konsulterna.

Både Srf konsulterna, FAR och andra aktörer som arbetar nära våra företag har ett samhällsansvar att utveckla sina olika fokusområden på ett sätt som gynnar svenskt näringsliv som helhet. Därför är det naturligt att FAR fortsätter fokusera och erbjuda revisorer bra tjänster samtidigt som Srf konsulterna är den naturliga branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter. Uppdelningen bekräftas och blir alltmer tydlig i näringslivet, då stora revisionsföretag nu säljer sina redovisnings- och löneverksamheter för att fokusera på tjänsterna inom revision.

– Det bästa erbjudandet uppstår när man fokuserar på det man är bäst på. Därför fokuserar Srf konsulterna på just redovisning och lön för våra medlemmars och näringslivets bästa. Samverkansarbete med alla i branschen och närliggande branscher som exempelvis revision är en självklarhet, säger Katarina Klingspor.

Både yrkesrollen redovisningskonsult och lönekonsult är mitt i en pågående förändring där framtidens efterfrågan kommer att kräva ett annorlunda och mer rådgivande innehåll. Mot den bakgrunden har Srf konsulterna fokus på att stödja en sådan utveckling. Branschstandarden Rex har utvecklats för att skapa kvalitetssäkrade redovisningstjänster och är förankrad i ett nordiskt samarbete som omfattar mer än 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter.

– Det pågår en tydlig förflyttning av redovisnings- och lönekonsultyrket mot det framtida format som Srf konsulterna är med och utvecklar tillsammans med våra nordiska kollegor, avslutar Katarina Klingspor.

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Enklare momsregler samt sänkt moms på elektroniska publikationer

Den 2 oktober träffades EU-ländernas ekonomi- och finansministrar för att bland annat diskutera olika typer av momsfrågor samt tillsyn... Läs mer

Höstens informationsträffar hos Skatteverket

Nu har Skatteverket presenterat datum för höstens informationsträffar som genomförs runt om i landet. Träffarna är anpassade för revisorer,... Läs mer

Vinnarna i Srf konsulternas montertävling

Under mässan Ekonomi & Företag 2018 hade vi i vår monter ett mässquiz där mässbesökarna fick möjlighet att tävla... Läs mer

XBRL-konferens

På kanelbullens dag den 4 oktober hölls sedvanligt XBRL-föreningens årliga konferens. ESMA, IFRS och ESEF föredrogs av olika föreläsare... Läs mer

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen. Tre lyckliga och... Läs mer

KU – redan nu!

Det finns sedan 2015 en möjlighet att lämna kontrolluppgifter löpande under året. Det kan vara arbetsgivare med säsongsanställda som... Läs mer

Ledarskap och lön viktigast för unga ekonomer

En chef med bra ledaregenskaper och en schysst lön med förmåner är det som unga ekonomer anser vara viktigast... Läs mer

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer
Tillbaka till startsidan