Vid årets kongressförhandlingar, den 7 oktober 2015, togs beslutet om nytt namn på förbundet. I och med det beslutet lanserar vi nu Srf konsulternas förbund, som blir vårt nya förbundsnamn. Det har gått många år sedan ”myntet”, det vill säga logotypen vi haft fram till nu, togs fram. De allra flesta har varit positiva till förändringarna och vi har fått mycket positiv feedback från medlemmar och våra lärare som medverkat under arbetsprocessen och på informationsträffar. Nu har beslutet tagits och vi en ny modern varumärkesplattform för att möta framtiden tillsammans!

Varför görs denna förändring?
Dels för att vi idag har en yrkeskår inom lön i förbundet sedan hösten 2013 och dels för att yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult genomgår en förändring och förflyttar sig mot en roll som handlar mer om analys, kommunikation och rådgivning. Dessutom behöver vi modernisera och förnya vår varumärkesplattform för att attrahera nya yrkesutövare till redovisnings- och lönebranschen och tydligare kommunicera den nytta yrkesrollerna bidrar med i näringslivet.

Vilka har arbetat med detta och vad har gjorts?
På uppdrag av SRFs förbundsstyrelse startades hösten 2014 ett varumärkesprojekt med företags- ledningen som ansvariga. Tillsammans med en varumärkesexpert har vi tagit fram en ny varumärkesplattform och en ny grafisk profil.

Hur har arbetet genomförts?
Arbetet startade med en kvalitativ varumärkesundersökning för att undersöka hur SRF som varumärke uppfattades på marknaden. Resultatet från varumärkesundersökningen visade att SRF signalerar högt förtroende på marknaden och är en både självklar och viktig påverkare i branschfrågor.

Det vi också kunnat läsa ut ur resultatet är att det finns höga förväntningar på oss som förbund, som exempelvis att få in lönekonsulterna under samma varumärke som redovisningskonsulterna. Förväntningar på att vi ska flytta fram positionerna och tydliggöra medlemmarnas kompetens. Att vi behöver hitta nya grepp för att attrahera generation Y, det vill säga den yngre generationen, så att de väljer en karriär i vår bransch.

Vad innebär förändringen?
Förändringen innebär en ny värdegrund för förbundet, nytt namn på förbundet, ny grafisk profil och nytt namn på bolaget som bedriver service- och utbildningsverksamhet.

  • Nya grafiska profilen inklusive värdegrund ser du dels på se och du som är medlem kommer att få mer information om nya Srf konsulterna med posten inom kort.
  • Nytt namn på förbundet blir Srf konsulternas förbund
  • Nytt namn på bolaget för service- och utbildningsverksamhet blir Srf konsulterna AB
  • Srf konsulterna kommer huvudsakligen vara det namn som vi kommer att använda i vår externa och interna kommunikation.

Hur kan jag som medlem ha nytta av den här förändringen?
Den förnyade varumärkesplattformen rymmer båda yrkeskårerna inom redovisning och lön. Alla auktoriserade medlemmar kommer att kunna profilera både sig själva och sitt företag med vårt nya gemensamma varumärke. Dessutom får vi nu en ny modern grafisk profil som stödjer oss i en position som landets moderna och ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Utöver det lanserar vi en ny webb srfkonsulterna.se, som följer vår nya grafiska profil. Vi passar även på att förbättra innehåll och funktioner på webben som kommer att underlätta för besökare.

Var finns information om mina profileringsmöjligheter?
Genom att logga in på medlemssidorna på srfkonsulterna.se kommer du inom kort att hitta information om dina möjligheter att profilera dig och ditt företag. Information om vad det nya konceptet innebär och om dina profileringsmöjligheter kommer också att skickas per post till alla auktoriserade medlemmar.

Se Srf konsulternas lanseringsfilm här >>

Har du frågor kring vårt nya grafiska koncept och förnyade varumärkesplattform kan du ställa dem till info@srfkonsult.se