Tidningen Konsulten
Fredag 17 Augusti 2018

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört beror dock inte på missförstånd utan på att den analys som Riksrevisionen gör baseras på lösa antaganden i stället för fakta. I Di Debatt finns nu vår senaste replik i frågan.

Tillsammans med övriga branschföreträdare i NNR tar vi nu debatten vidare. Srf konsulterna ser inte revision som en lösning på varken den ekonomiska brottsligheten eller dålig lönsamhet i företagen. Att vi varken från Srf konsulterna, LRF eller företagarorganisationerna bjudits in till diskussioner om hur vi ser på denna viktiga fråga är anmärkningsvärt, då den rekommendation Riksrevisionen nu lämnat till regeringen berör så många företagare i landet. Redovisningskonsulterna kommer i skymundan dessutom, trots det fantastiska arbete som görs i redovisningsbranschen för att säkerställa god redovisningskvalitet hos landets företag.

Digital inlämning av årsredovisningen kommer att minimera antalet fel, det vet vi eftersom det kommer finnas en summeringskontroll i den lösningen. Den kvalitetssäkring som många redovisningskonsulter gör i företagens redovisning har inte heller framkommit i rapporten. Finns en Auktoriserad Redovisningskonsult anlitad att sköta ekonomihantering, som rådgivare till företagaren i företagets utveckling och lönsamhet så behövs sällan revision. Arbetet kvalitetssäkras löpande under året istället. Något man också bör fråga sig är vilken yrkeskår det är som tidigt kan uppmärksamma eventuell ekonomisk brottslighet i ett företag? Långt innan en revision blivit gjord dessutom. Med god insyn löpande i företagets ekonomi. Det vet vi och det vet våra kundföretag. Frågan är om Riksrevisionen vet eller har de helt enkelt inte förstått?

Vi arbetar vidare i frågan med branschens, företagens och samhällsutvecklingens bästa för ögonen.

Läs vår senaste replik i Di Debatt >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer

Direktiv för tryggare företagande

Regeringen har beslutat att utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren för företagare i socialförsäkringssystemet och för... Läs mer

Växande framtidstro i redovisnings- och revisionsbranschen

Nästan hälften av småföretagarna i redovisnings- och revisionsbranschen tror på en ökad försäljning det kommande halvåret enligt Vismas Affärsbarometer.... Läs mer

Minskning av kvinnors entreprenörskap orsak till svagt 2017

Det svenska entreprenörskapet minskade under 2017. Även tillväxtambitioner och innovationshöjd har fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande... Läs mer

Betala ALDRIG ut pengar utifrån en mejluppmaning!

Bedrägerierna ökar och vår bransch är en av de utsatta. Ett problem som drabbar extra många nu i semestertider.... Läs mer

Information från Skatteverket: Byråanstånd – tekniska problem befriar från förseningsavgift

Information från Skatteverkets webbplats: Mellan 6 och 14 juni har det under tre tillfällen varit tekniska problem hos Skatteverket... Läs mer

Att tänka på vid halvårsskiftet

1 juli är likväl som 1 januari ett datum som ofta är förknippat med lagförändringar. I år är AGI,... Läs mer

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Riksdagen har nu (2018-06-14) fattat beslut om propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn. Det får till följd att redovisningen... Läs mer
Tillbaka till startsidan