Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört beror dock inte på missförstånd utan på att den analys som Riksrevisionen gör baseras på lösa antaganden i stället för fakta. I Di Debatt finns nu vår senaste replik i frågan.

Tillsammans med övriga branschföreträdare i NNR tar vi nu debatten vidare. Srf konsulterna ser inte revision som en lösning på varken den ekonomiska brottsligheten eller dålig lönsamhet i företagen. Att vi varken från Srf konsulterna, LRF eller företagarorganisationerna bjudits in till diskussioner om hur vi ser på denna viktiga fråga är anmärkningsvärt, då den rekommendation Riksrevisionen nu lämnat till regeringen berör så många företagare i landet. Redovisningskonsulterna kommer i skymundan dessutom, trots det fantastiska arbete som görs i redovisningsbranschen för att säkerställa god redovisningskvalitet hos landets företag.

Digital inlämning av årsredovisningen kommer att minimera antalet fel, det vet vi eftersom det kommer finnas en summeringskontroll i den lösningen. Den kvalitetssäkring som många redovisningskonsulter gör i företagens redovisning har inte heller framkommit i rapporten. Finns en Auktoriserad Redovisningskonsult anlitad att sköta ekonomihantering, som rådgivare till företagaren i företagets utveckling och lönsamhet så behövs sällan revision. Arbetet kvalitetssäkras löpande under året istället. Något man också bör fråga sig är vilken yrkeskår det är som tidigt kan uppmärksamma eventuell ekonomisk brottslighet i ett företag? Långt innan en revision blivit gjord dessutom. Med god insyn löpande i företagets ekonomi. Det vet vi och det vet våra kundföretag. Frågan är om Riksrevisionen vet eller har de helt enkelt inte förstått?

Vi arbetar vidare i frågan med branschens, företagens och samhällsutvecklingens bästa för ögonen.

Läs vår senaste replik i Di Debatt >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

GDPR – Vad händer nu?

GDPR handlar om att värna den personliga integriteten. Risken för böter har varit en drivkraft som har givit ett... Läs mer

Datainspektionen blir Dataskyddsmyndigheten?

Datainspektionen har i en promemoria föreslagits att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dock anser Datainspektionen i ett yttrande till Justitiedepartementet,... Läs mer

Svar från Skatteverket gällande driftstörningarna

Under förra veckan gick Srf konsulternas förbundsdirektör, Roland Sigbladh, ut med ett Öppet brev till Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling... Läs mer

Öppet brev till Katrin Westling Palm

Hej Katrin! Skatteverket har under många år och framförallt under senare år, aktivt arbetat för ett ökat elektroniskt uppgiftslämnande.... Läs mer

Revisionspliktens vara eller inte vara för småföretagare

Under de senaste veckorna har det återigen varit en diskussion om revisionsplikten och vilka företag som bör ha obligatorisk... Läs mer

App som förenklar företagandet

Bolagsverket har nyligen släppt en app där företagare kan se aktuella uppgifter om sitt företag. Bland annat finns möjlighet... Läs mer

Fortsatt god efterfrågan på löne- och redovisningsadministratörer

I Poolias årliga arbetsmarknadsundersökning, Kompetensindikatorn, noterar vi att efterfrågan på arbetskraft inom lön och redovisning är fortsatt hög –... Läs mer

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer
Tillbaka till startsidan