Tillsammans med övriga branschföreträdare i NNR tar vi nu debatten vidare. Srf konsulterna ser inte revision som en lösning på varken den ekonomiska brottsligheten eller dålig lönsamhet i företagen. Att vi varken från Srf konsulterna, LRF eller företagarorganisationerna bjudits in till diskussioner om hur vi ser på denna viktiga fråga är anmärkningsvärt, då den rekommendation Riksrevisionen nu lämnat till regeringen berör så många företagare i landet. Redovisningskonsulterna kommer i skymundan dessutom, trots det fantastiska arbete som görs i redovisningsbranschen för att säkerställa god redovisningskvalitet hos landets företag.

Digital inlämning av årsredovisningen kommer att minimera antalet fel, det vet vi eftersom det kommer finnas en summeringskontroll i den lösningen. Den kvalitetssäkring som många redovisningskonsulter gör i företagens redovisning har inte heller framkommit i rapporten. Finns en Auktoriserad Redovisningskonsult anlitad att sköta ekonomihantering, som rådgivare till företagaren i företagets utveckling och lönsamhet så behövs sällan revision. Arbetet kvalitetssäkras löpande under året istället. Något man också bör fråga sig är vilken yrkeskår det är som tidigt kan uppmärksamma eventuell ekonomisk brottslighet i ett företag? Långt innan en revision blivit gjord dessutom. Med god insyn löpande i företagets ekonomi. Det vet vi och det vet våra kundföretag. Frågan är om Riksrevisionen vet eller har de helt enkelt inte förstått?

Vi arbetar vidare i frågan med branschens, företagens och samhällsutvecklingens bästa för ögonen.

Läs vår senaste replik i Di Debatt >>