Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört beror dock inte på missförstånd utan på att den analys som Riksrevisionen gör baseras på lösa antaganden i stället för fakta. I Di Debatt finns nu vår senaste replik i frågan.

Tillsammans med övriga branschföreträdare i NNR tar vi nu debatten vidare. Srf konsulterna ser inte revision som en lösning på varken den ekonomiska brottsligheten eller dålig lönsamhet i företagen. Att vi varken från Srf konsulterna, LRF eller företagarorganisationerna bjudits in till diskussioner om hur vi ser på denna viktiga fråga är anmärkningsvärt, då den rekommendation Riksrevisionen nu lämnat till regeringen berör så många företagare i landet. Redovisningskonsulterna kommer i skymundan dessutom, trots det fantastiska arbete som görs i redovisningsbranschen för att säkerställa god redovisningskvalitet hos landets företag.

Digital inlämning av årsredovisningen kommer att minimera antalet fel, det vet vi eftersom det kommer finnas en summeringskontroll i den lösningen. Den kvalitetssäkring som många redovisningskonsulter gör i företagens redovisning har inte heller framkommit i rapporten. Finns en Auktoriserad Redovisningskonsult anlitad att sköta ekonomihantering, som rådgivare till företagaren i företagets utveckling och lönsamhet så behövs sällan revision. Arbetet kvalitetssäkras löpande under året istället. Något man också bör fråga sig är vilken yrkeskår det är som tidigt kan uppmärksamma eventuell ekonomisk brottslighet i ett företag? Långt innan en revision blivit gjord dessutom. Med god insyn löpande i företagets ekonomi. Det vet vi och det vet våra kundföretag. Frågan är om Riksrevisionen vet eller har de helt enkelt inte förstått?

Vi arbetar vidare i frågan med branschens, företagens och samhällsutvecklingens bästa för ögonen.

Läs vår senaste replik i Di Debatt >>

Text: Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer

Affärsutvecklingscheckar 2018

Nu finns åter möjligheten att söka utvecklingsstöd för företaget. Ett bra tips till dig i branschen som är i... Läs mer
Tillbaka till startsidan