Utredningen heter ”Bolaget som brottsverktyg” och den del som behandlar frågan om att göra digital inlämning av årsredovisning obligatorisk ska redovisas senast 22 december 2022. 

– Det finns flera perspektiv på denna fråga bland våra medlemmar. De flesta har redan programvaror med bryggor in i myndigheternas system. Men vilka förändringar kan en eventuell ny lag kräva? Kan vi tänkas oss att kunder som bostadsrättsföreningar också behöver hjälp med detta? Kommer ledtiderna att förändras?  

Mikael Carlson konstaterar vidare att Srf konsulterna, genom sina medlemmar, hjälper cirka 330 000 svenska företag med redovisning och rådgivning. 

– En enkät bland våra medlemmar ger därmed en bild av vad branschen tycker, och vad de anser är den bästa lösningen för en icke oväsentlig del av svenskt näringsliv. Det är viktigt att de synpunkterna kommer regeringens utredare till del. 

Enkäten med de tio frågorna har mejlats ut till Srf konsulternas medlemmar inom redovisning. Sista svarsdag är 30 april.