Ett nedslag i en klass vid Iterums utbildning till lönespecialist visar att samtliga studenter valt att bli medlemmar hos Srf konsulterna.


Veronica Söderström

– Vårt mål är att alla som läser hos oss ska bli studerandemedlemmar, säger Veronica Söderström vid Iterum. Vi pratar mycket med dem om vikten av att hålla sig uppdaterad i sin yrkesroll och då är Srf konsulterna en bra kanal för det. Andra frågor vi pratar om är yrkesrollens utveckling från administrativ till konsultativ och där kommer auktorisationen in som en viktig faktor. Vi ser att Srf konsulterna fyller en betydelsefull del i yrkesrollen och även för våra studerande som läser till lönespecialister och redovisningsekonomer.


Catrine Dahl

Catrine Dahl på Srf konsulterna är en ofta anlitad föreläsare på YH-skolorna.

– Vi samarbetar med många YH-utbildningar och besöker dem för att föreläsa för lönestudenter om branschen de är på väg in i. Vi berättar vad det betyder att vara Auktoriserad Lönekonsult, hur man blir auktoriserad och vilka förmåner man har genom att tillhöra en branschorganisation, berättar Catrine Dahl som är utbildningsansvarig lön hos Srf konsulterna. Alla YH-studenter erbjuds gratis studerandemedlemskap första året, sedan kostar medlemskapet 300 kronor per år. Då får man bland annat tillgång till vårt e-bibliotek inklusive branschstandarden SALK – Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter och får branschmagasinet Konsulten hem i brevlådan.

YH-utbildningarna erbjuds studentlitteratur från Srf konsulterna. Där ingår bland annat Parlön, som är en standard för engelska lönebegrepp, Löneartsplan – LAP och SALK, som är den enda koden för att jobba med kvalitetssäkrade löneprocesser. Eftersom Srf konsulterna är en rikstäckande branschorganisation med verksamma i redovisnings- och lönebranschen, så blir studerandemedlemskapet ett sätt att redan under studietiden komma in i rätt sammanhang.

– Vi har kontinuerliga dialoger med kursansvariga på YH-utbildningarna och fungerar som bollplank kring kursinnehållet, fortsätter Catrine. När en YH-utbildare ska ansöka om att arrangera en löneutbildning så svarar vi på frågor om de krav vi ställer för att utbildningen ska bli grundande för auktorisation.

– Det är smart att bli studerandemedlem hos oss för då låser man antagningskraven för auktorisation, säger Catrine. Då vet man vad man har att förhålla sig till och påverkas inte om kraven senare skulle komma att ändras. Vi vill så klart att så många som möjligt siktar mot auktorisation eftersom det gynnar både de som jobbar med lön, löntagarna och arbetsgivarna.

Vad säger då studenterna själva?  Vi har frågat några av dem som just nu läser till lönespecialist vilka förväntningar de har på sitt yrkesval och på Srf konsulterna som medlemsorganisation.


Tommy Svensson

Tommy Svensson:

– Innan jag började med studierna så var jag inte medveten om hur mycket yrket är i förändring, vilket är extra spännande att få vara med om. Jag tycker att yrket har ett oförtjänt dåligt rykte om sig, att det bara är att trycka på en knapp för att få fram rätt lön när det i själva verket är betydligt mer komplicerat än så.

Desto längre in jag kommer i studierna desto mer känner jag att jag hittat rätt och att detta är det yrket som jag kommer att arbeta inom under mitt resterande arbetsliv.

Då jag bara är några månader in i studierna så är jag inte helt insatt i allt som Srf konsulterna gör, men av det jag snappat upp så har yrket fått sig en kompetenshöjning vilket leder till att fler uppmärksammar utbildningen och att folk får upp ögonen för branschen i helhet. Genom att kunna bli auktoriserad så stärks lönespecialisternas position på arbetsmarknaden. Personligen så siktar jag på att auktorisera mig och på så sätt hjälpa till att föra yrket framåt.


Omar Nuur

Omar Nuur:

– Jag har alltid varit intresserad av ekonomi och administration och trivs med att arbeta administrativt, därför valde jag att utbilda mig till lönespecialist. Jag har hört att det finns stort potential inom yrket och att det går att klättra ganska snabbt och göra karriär om man vill. Därför är mina långsiktiga planer att starta en outsourcingbyrå eller jobba som lönechef. Men först ska jag jobba ett antal år så att jag får tillräckligt med kunskap i det praktiska arbetet.

Jag tycker att Srf konsulterna gjort ett fantastiskt arbete och utvecklat löneyrket och även höjt statusen. Det man kan göra nu är locka flera män till yrket så att det blir mer jämställt.

Läs mer om Srf konsulternas studerandemedlemskap >>