Kriget i Ukraina påverkar oss alla på olika sätt. Därför är det viktigt att vi med tydlighet visar vårt stöd för fred, frihet och demokrati i Europa.

Srf konsulterna med 6 500 medlemmar sluter nu upp bakom Ukrainas folk genom att skänka 100 000 kronor till UNHCR, FN:s flyktingorgan som finns på plats att bedöma vilka insatser som krävs från dag till dag.

Varje skänkt krona till UNHCRs verksamhet i Ukraina, dubblas dessutom via Akelius Foundation under hela mars månad.

Läs mer om UNHCRs arbete >>

Frans Blom, Styrelseordförande
Roland Sigbladh, Förbundsdirektör

Srf konsulterna
Branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter