Återigen kan vi konstatera ett stort engagemang hos våra 3 500 auktoriserade medlemmar, där hela 31 procent deltog. Via medlemsundersökningen får vi en tydlig bild av hur våra medlemmar upplever oss som branschorganisation och vår relevans i redovisnings- och lönebranschen.

Våra Srf Auktoriserade Lönekonsulter® är de som är mest nöjda och ger oss hela 8,3 i betyg av 10 möjliga. Även hos våra Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® ökar NMI och landar på 7,9. Den stora skillnaden ligger i vårt viktiga arbete med att utveckla yrkesrollerna. Den kvalitetsmärkning och status som auktorisationen ger är relativt ny inom lön, vilket innebär att wow-faktorn fortfarande är märkbar. Löneyrket lyfte ordentligt 2014 då Srf konsulterna lanserade de första Auktoriserade Lönekonsulterna på marknaden. De första Auktoriserade Redovisningskonsulterna lyftes fram och fick sin titel redan 2006. Lanseringen av Srf Certifierad Affärsrådgivare gjordes under Q1 2019, det vill säga efter denna NMI-mätning. Idag har vi fina karriärvägar i branschen och titlar som lyfter fram två viktiga yrkesroller som tillför mycket stor nytta i näringslivet.

De områden våra medlemmar tycker är viktigast att förbundet arbetar med är:

  1. Bevaka redovisnings- och lönebranschens frågor
  2. Marknadsföra nyttan med Auktoriserade konsulter (Redovisning)
    Bevaka utbudet av relevant fortbildning (Lön)
  3. Driva frågor i syfte att utveckla redovisnings- och lönebranschen

Dessa prioriterade områden ligger i stort sett lika som tidigare år.

De produkter som våra medlemmar tycker skapar mest nytta är:

  1. Bevaka redovisnings- och lönebranschens frågor
  2. Bevaka utbudet av relevant fortbildning (Lön)
    Samverkansarbete med myndigheter, organisationer och banker (Redovisning)
  3. Driva frågor i syfte att utveckla lönebranschen (Lön) Marknadsföra nyttan med Auktoriserade konsulter (Redovisning)

Även dessa ligger lika som föregående år.

Stora utvecklingsområden ser vi bland annat i resultatet från de nya frågor som ställdes till våra Auktoriserade Redovisningskonsulter; ”Tycker du att Srf konsulterna ska arbeta för att ta fram ytterligare stöd för att utveckla rådgivarrollen?” som gav en 8 av 10 (där 10 är mycket viktigt) och frågan ”Tycker du att Srf konsulterna ska ta fram konkret stöd i omställningen kopplad till digitaliseringen?” som också gav en 8 av 10 (10 = mycket viktigt). Våra Auktoriserade Lönekonsulter fick också frågan ”Tycker du att Srf konsulterna ska ta fram konkret stöd i omställningen kopplad till digitaliseringen?” där resultatet blev 8,1 av 10 möjliga.

Överlag är medlemmarna mer nöjda med kursutbudet än tidigare år. Vi får dock en hel del kommentarer i fritextsvaren om att vi måste se till att det finns fler bra utbildningar inom lön som ger aktualitetstimmar. Där vill vi passa på att tydliggöra att vi validerat fler än 100 lönekurser från en mängd utbildningsleverantörer under de senaste åren. Är du Srf Auktoriserad Lönekonsult kan du dessutom be om att få en validering av den lönekurs du gått. Mer om detta finns att läsa på vår webbplats ”Lönekurser med godkända aktualitetstimmar”

Resultatet från undersökningen visar också på fler riktiga ambassadörer för Srf konsulterna, vilket är ett gott betyg till alla oss anställda, ledning och förtroendevalda som är med och driver verksamheten framåt. Stolta och nöjda medlemmar är den viktigaste faktorn i vår verksamhet.

Srf konsulterna verkar för en sund branschutveckling och vårt fortsatta arbete kommer även framåt att bygga utifrån resultaten från våra medlemsenkäter. Vi har redan många bra aktiviteter igång som syftar till att ge ytterligare mervärden till verksamma i redovisnings- och lönebranschen och till deras kunder.