Med förstoringsglaset över lönebranschens siffror i den stora sammanställningen av cirka 600 byråers svar synliggörs många intressanta förhållanden. Medlemmar kan läsa hela underlaget på Mina sidor på Srf konsulternas hemsida.

Först, mer om prisbilden för lönetjänster 2022:

  • Strategiskt lönearbete ger mest pengar per timme överallt: i storstad 843kr/timme, i medelstor stad 780 kr/timme och på landsorten 790 kr/timme. Samtliga är mediantal.
  • Efter strategiskt lönearbete och praktisk HR följer tjänsterna avancerad lönehantering, löner för utländska bolag och löneadministration när man går från det som betalar sig mest till minst per timme. Men skillnaderna per timme är små.

Auktorisation lönar sig

De mest välbetalda lönekonsulterna är auktoriserade, har jobbat mer än tre år och återfinns i storstaden. De arbetar inhouse, på en löneavdelning och tjänar 41 925 kronor per månad. Högst lön bland anställda på byrå har samma erfarenhet och auktorisation, jobbar i storstad och tjänar 39 000 kronor per månad. Den lägsta lönen finns på landsorten, hos icke auktoriserade löneadministratörer utan eget kundansvar. Samtliga siffror är medianvärden.

En jämförelse mellan icke auktoriserade och Auktoriserade Lönekonsulter visar att de auktoriserade i genomsnitt tjänar cirka 3 500 kronor mer per månad. Att auktoriserade tjänar mest har visat sig även i tidigare pris- och löneenkäter.

De Auktoriserade Lönekonsulterna med tre års erfarenhet eller mer har också högst debiteringsgrad.

Fasta priser

74 procent av de svarande byråerna har fast pris, transaktionsbaserat pris eller värdebaserat pris till mellan 0 och 20 procent av sina kunder. Timpris dominerar fortfarande. 67 procent av byråerna har timpris för 81 till 100 procent av sina kunder. Siffrorna gör ingen skillnad på redovisningsarbete eller lönearbete.

– Det är inte bara den enskilde konsulten som har nytta av denna kartläggning i sina karriärval. Även byråledarna kan enkelt jämföra hur de ligger till jämfört med sina kollegor. Pris- och löneenkäten är också en temperaturmätare på hur vår bransch utvecklas över tid. Exempelvis när det gäller skiftet från timdebitering till fast pris och utvecklingen av nya tjänster, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna.

Rekrytering

Byråerna har även svarat på frågor om sin rekrytering under 2022. 42 procent av dem har rekryterat under året. Efter svarsalternativet ”Annat” är rekrytering via anställning av en LIA-praktikant eller via ett bemanningsföretag det vanligaste sättet att hitta ny personal. 23 procent av byråerna har rekryterat på något av de sätten. Inte heller här görs skillnad mellan lön och redovisning.

Omsättning

De cirka 600 byråer som svarat har en medelomsättning på 4,5 miljoner kronor. Medianomsättningen var 2,2 miljoner. Den största byrån som svarade omsatte 100 miljoner kronor vilket vittnar om att storleken på verksamhet varierar stort.

Antalet konsulter på byrån/lokalkontoret var i genomsnitt 4 och antalet kunder 163. Omräknat i medianvärden var de anställda 2 och antalet kunder 85.

Definitioner

Med storstad avses Stockholm, Göteborg och Malmö i kartläggningen. Medelstor stad/annan stad har 30 000 – 100 000 invånare. Landsort har mindre än 30 000 invånare.