Den stora kartläggningen genomförs varje år bland Srf konsulternas medlemsbyråer. I år har cirka 600 byråledare svarat.

Det framgår bland annat att de Auktoriserade Redovisningskonsulter, ARK, som tjänar mest per månad även har utbildat sig till Certifierade Affärsrådgivare.  Medianlönen för dem är 41 000 kronor i månaden, sett över hela riket. Lönerna skiljer sig åt något i storstad, medelstor stad och landsort.

Lägst lön har redovisningsassistenter utan eget kundansvar, med en medianlön för riket på 28 000 kronor. En summa som är identisk för stad och landsort.

Fasta priser

En granskning av byråernas prissättning visar att de högst prissatta tjänsterna är själv- och inkomstdeklaration samt skatterådgivning. Medianpriset per timme hos de svarande byråerna ligger på 950 kronor i timmen. Prisskillnaden mellan stad och land är mycket liten.

Den billigaste tjänsten per timme uppges vara redovisning/bokföring. Här syns nästan ingen skillnad i priserna mellan stad och landsbygd.

74 procent av de svarande byråerna har fast pris, transaktionsbaserat pris eller värdebaserat pris till mellan 0 och 20 procent av sina kunder. Timpris dominerar fortfarande. 67 procent av byråerna har timpris för 81 till 100 procent av sina kunder. Siffrorna gör ingen skillnad på redovisningsarbete eller lönearbete.

Byråledarnas löner

Medianlönerna för byråägare/byråledare/kontorschefer är tämligen lika över landet, med 45 000 kronor i månaden som den typiska lönen. Den enskilt högsta chefslönen finns hos byrå i storstad och är mer än dubbelt så hög.

Debiteringsgraden är hög hos cheferna, 80 procent, fast de även har ansvar för att leda byråerna. Högst debiteringsgrad, 85 procent, har de Auktoriserade Redovisningskonsulterna.

– Det är inte bara den enskilde konsulten som har nytta av denna kartläggning i sina karriärval. Även byråledarna kan enkelt jämföra hur de ligger till jämfört med sina kollegor. Pris- och löneenkäten är också en temperaturmätare på hur vår bransch utvecklas över tid. Exempelvis när det gäller skiftet från timdebitering till fast pris och utvecklingen av nya tjänster, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef Srf konsulterna.

Tjänster

De vanligaste tjänsterna hos de svarande byråerna är löpande ekonomitjänster. Hälften av dem uppger att det motsvarar 61 till 80 procent av deras totala leverans.

När det gäller rådgivning uppger 85 procent av byråerna att det utgör 0 till 20 procent av deras totala leverans.

Förmåner

Den absolut vanligaste förmånen byråerna erbjuder är någon form av friskvård: massage, gymkort, simhallskort eller liknande. Det erbjuder hela 96 procent av de svarande. Tjänstebil erbjuder 24 procent. Saker som kan ge balans i livet, som städning eller leverans av matkassar erbjuder ett fåtal av byråerna.